Conferentie Onderwijsachterstanden

Onderzoek en praktijk in beeld 

Wat kunt u doen om leerlingen met een onderwijsachterstand te helpen? Werkt het om vroegschoolse educatie, extra begeleiding, schakelklassen of zomerscholen in te zetten? Hoe kunt u de taalontwikkeling bevorderen, of ouders goed betrekken? Hoe gaan andere scholen hiermee om? En wat weten we uit onderzoek?

Tijdens de conferentie kunt u kennisnemen van de nieuwste inzichten rond de aanpak van onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ook worden er wetenschappelijk onderbouwde praktijkervaringen gedeeld en is er  volop ruimte voor uitwisseling.

Voor wie

De conferentie richt zich op bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en andere professionals uit het primair onderwijs. 

Programma

Tijdens de opening zal de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob het belang van de bestrijding van onderwijsachterstanden onderstrepen (onder voorbehoud). Ook vertegenwoordigers van de PO-Raad en de inspectie van het onderwijs staan op het podium. Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, deelt in een inspirerende keynote inzichten uit onderzoek voor het primair onderwijs.

In het programma komen verschillende onderwerpen aan bod die een rol spelen bij de aanpak van onderwijsachterstanden. Er zijn sessies over taal en lezen, verwachtingen van leerkrachten, ouderbetrokkenheid en het jonge kind.

Steeds is er ruimte voor praktische toepassing én voor de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. In enkele open gesprekken kunt u al uw vragen voorleggen aan enthousiaste en gerespecteerde wetenschappers en beleidsmakers.

Het volledige programma vindt u onder het kopje “programma”.

Locatie en tijdstip:

Woensdag 12 februari 12.30-18.00u (Gratis toegang!)
Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61 
3812 GZ Amersfoort

 

 

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren