Refereerbijeenkomst 
Eetstoornissen

Binnen de psychiatrie komen eetstoornissen veelvuldig voor. Soms als primaire diagnose maar vaak ook als comorbide problematiek. Behandeling van cliënten met eetstoornissen vraagt specialistische kennis en vaardigheden. In deze reeks staan we stil bij verschillende eetstoornissen, waaronder anorexia en ARFID. Daarnaast staan we stil bij wat de behandeling van eetstoornissen vraagt in de samenwerking. Dit alles volgens de laatste evidentie.

Deze refereerreeks vindt plaats op de maandagen 8 mei, 5 juni en 3 juli 2023.


Er kan nu worden ingeschreven voor 8 mei 2023
19:00 - 21:00 uur, online

Programma
18:50 - 19:00 uur   Check-in livestream
19:00 - 19:05 uur   Opening dagvoorzitter
19:05 - 20:00 uur   Lezing: 
Eetstoornissen: Diagnostiek en Behandeling door
                             Jole Willemse, Klinisch psycholoog-psychotherapeut en
                             Karin Tobias, klinisch psycholoog GGz Centraal
20:00 - 20:05 uur   Pauze
20:05 - 21:00 uur   Lezing: Eetbuistoornis: Wanneer eten geen keuze is door

                             Alexandra Dingemans, senior onderzoeker GGZ Rivierduinen

Het is mogelijk vragen te stellen via de chat, welke de sprekers na afloop van hun lezing beantwoorden. 

Lezing Eetstoornissen: Diagnostiek en Behandeling
In deze lezing zal stilgestaan worden bij de diverse typen eetstoornissen, hun etiologie en beloop. Vanuit de zorgstandaard eetstoornissen zal een overzicht gegeven worden van diagnostiek en behandelmethoden bij de verschillende eetstoornissen.
Leerdoelen: Inzicht krijgen in wat je  als zorgprofessional kunt doen of onderzoeken indien er sprake is van een patiënt met (het vermoeden van) een eetstoornis. Verkrijgen van een state of the art overzicht van diagnostiek en behandelinhoudelijke interventies. Overzicht over veel voorkomende comorbiditeit.

Lezing Eetbuistoornis: Wanneer eten geen keuze is
Ongeveer 2% van de volwassen in Nederland voldoet in zijn of haar leven aan de diagnose eetbuistoornis. Vaak wordt de eetbuistoornis niet erkent en herkent. Dit is het geval bij professionals maar ook bij mensen die er aan lijden. Schaamte en het stigma ten opzichte van mensen met overgewicht zorgen er onder andere voor dat mensen geen hulp zoeken. Om eetbuien succesvol te stoppen is het nodig om te snappen hoe dit probleemgedrag ontstaat en wat de specifieke triggers en instandhoudende factoren kunnen zijn. In deze lezing wordt gestart met het achtergrond informatie over de eetbuistoornis en de bestaande theorieën omtrent eetbuien. Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek van eetbuistoornis. Tenslotte wordt er ingezoomd op specifieke CGT behandelingen.

Accreditatie
is aangevraagd bij NVvP, FGzPt en VSR (VS en SPV)

Online
Dit programma wordt geheel online gepresenteerd. De link om deel te nemen ontvang je enkele dagen voor aanvang van het programma op het e-mailadres dat wordt opgegeven bij inschrijving.

Contact
congresbureau@ggzcentraal.nl of 06 1283 1225

Kenniscentrum
Collega's van GGz Centraal en Altrecht kunnen voor meer informatie over dit onderwerp ook altijd terecht bij het Kenniscentrum klik hier

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren