Welkom bij het Spina Symposium

Op 3 oktober 2018 vindt het Spina Symposium plaats, met dagthema:

"Spina bifida in perspectief: neuraal buisdefecten in verleden, heden en toekomst"

Het symposium is een initiatief van de landelijke kinderspinateams, en wordt georganiseerd door:

Johannes Verheijden, beleidscoördinator Zorg BOSK
Joyce Bos, physician assistant kind en bewegen UMCG
Miel Linders, verpleegkundig specialist kinderneurologie Radboud UMC Nijmegen
Marieke van Summeren, kinderarts Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

 

Bij het organiseren van deze dag heeft de symposiumcommissie twee doelen voor ogen gehad: 1. kennisuitwisseling:  wat is de stand van zaken op wetenschappelijk gebied voor deze patiëntengroep?
2. Uitwisselen van “best practice”:  multidisciplinaire zorg voor de patiënt met neuraal buisdefect vindt in diverse centra plaats maar vanzelfsprekend zijn er verschillen. Wat kunnen zorgprofessionals van elkaar leren?

Derhalve vormt het woord “perspectief” de rode draad van het symposium; vanuit verschillende invalshoeken wordt het onderwerp (de zorg voor de patiënt met een) neuraal buisdefect belicht. Het programma biedt naast (medisch)inhoudelijke presentaties, interactieve workshops waar naast kennisuitwisseling ook ruimte is voor uitwisselen van “best practice”.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren