aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Studiekeuzebegeleiding: wat leert de wetenschap ons?

Eerste workshop op 21 mei 2015 van 10:00-15:00 uur

Op de eerste workshopdag wordt door Daphne Wiersema ingegaan op inzichten uit de psychologie over kiezen. Vragen die onder andere aan bod komen, zijn: 
•    Wat doet het immense aanbod van keuze-opties met ons?
•    Welke rol spelen emoties in onze keuzes?
•    Wat is bekend over de identiteitsontwikkeling van jongeren?
•    Wat is dat zogenaamde puberbrein? 

Deelnemers worden uitgenodigd mee te denken over wat deze kennis kan betekenen voor de praktijk van studiekeuzebegeleiding.

Meer over Daphne Wiersema
Daphne Wiersema is na de middelbare school begonnen aan een studie Grieks en Latijn omdat ze verliefd was op haar docent Grieks en graag net zo geleerd wilde zijn als haar oudere zus die altijd won met Triviant. Na een jaar van worstelen met grammatica en een hoop onvoldoendes, besloot ze in de zomervakantie in een opwelling te switchen naar de studie Psychologie. Die studie heeft ze in 2003 met succes afgerond, waarna zij in 2009 aan de UvA is gepromoveerd op onderzoek naar de wijze waarop mensen omgaan met informatie die in strijd is met hun overtuigingen. In die jaren heeft zij ook een opleiding tot coach afgerond. Na enkele jaren als universitair docent aan de UvA te hebben gewerkt, is Daphne op dit moment werkzaam als HBO hoofddocent op de Hogeschool van Amsterdam. Zij is nauw betrokken bij de minor Psychologie van Studiekeuze- en Loopbaanbegeleiding. Deze minor richt zich op de manier waarop jongeren begeleid kunnen worden bij belangrijke keuzes die zij moeten maken over school, studie en werk. 

In het middagdeel gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag met de kennis die in de ochtend ter sprake is gekomen. Aan de hand van een opdracht onderzoeken ze wat deze kennis betekent voor hun eigen organisatie en praktijk en komen tot een concrete lijst met verbeterpunten.

Tweede workshop op 4 juni 2015 van 10:00-15:00 uur

Centraal staat het aangaan van een dialoog met scholieren en studenten over de studiekeuze. In het ochtenddeel zal Sanne van Herpen inzichten vanuit eigen en bestaand (inter)nationaal onderzoek aanreiken die kunnen bijdragen aan de gespreksvoering met studenten over hun studiekeuze. Onderwerpen zijn:
•    De mindset van de student en van de loopbaanbegeleider
•    Psychosociale factoren die een rol spelen bij prestaties van studenten
•    Persoonlijk leiderschap stimuleren bij de student

Meer over Sanne van Herpen
Drs. Sanne van Herpen is als onderwijskundige werkzaam bij Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2011 werkt zij parttime aan haar promotieonderzoek, waarin zij zich richt op de transitie van het vwo naar de universiteit. Onderwerpen in het onderzoek zijn studiekeuzegedrag, psychosociale vaardigheden, leervaardigheden en studiesucces. Naast haar promotieonderzoek werkt Sanne aan onderwijsprojecten binnen de Erasmus Universiteit zoals het ontwikkelen van de universiteitsbrede Studiekeuzecheck en een Pre Academic Programme voor beginnende rechtenstudenten en geeft ze training op het gebied van onderzoeksmethoden en didactiek. 

In het middagdeel gaan de deelnemers met de kennis uit de ochtend aan de slag. Aan de hand van een opdracht wordt onderzocht wanneer en op welke manier de deelnemers in hun eigen praktijk in gesprek gaan met scholieren/studenten. Ook zullen de deelnemers gesprekken oefenen met studenten die bij de workshop aanwezig zijn.

Direct aanmelden >>>

event info app
 event info app