03 oktober 2018

12:30 - 13:00

Inloop en broodjes  

De dagvoorzitter voor dit symposium is Paulus Smits (journalist)

13:00 - 13:10

Welkom door Gastheer AFAS: Bas van der Veldt (CEO AFAS)

13:10 - 13:20

Openingswoord: Thed van Kempen, voorzitter Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd 

13:20 - 13:50

Kwaliteit van zorg: prof.dr. Henk Nies

13:50 - 14:00

Leefwereld van de cliënt: Christa Reinhoudt (48 jaar en heeft de ziekte van Alzheimer) interview

14:00 - 14:10

leefwereld van mantelzorger, Annemieke van der Dussen

14:10 - 14:45

Vroegdiagnostiek als speerpunt voor de start van ondersteuning en hulp: dr. Yolande Pijnenburg, Neuroloog, Senior onderzoeker (vroegdiagnostiek) en Marco Blom, adjunct-directeur Alzheimer Nederland

14:45 - 15:15

Pauze en netwerkmoment

15:15 - 15:25

Leefwereld mantelzorger FTD: Margreet Mantel

15:25 - 15:55

Kwaliteit van leven met dementie op jonge leeftijd vanuit psychosociaal perspectief: prof.dr. Marjolein de Vugt, hoogleraar 'Psychosociale innovaties bij dementie' aan de Universiteit Maastricht

15:55 - 16:25

Innovatie/Ketenvorming: dr. Janne Papma, onderzoeker Erasmus MC

16:25 - 16:55

Professionaliteit/ expertise: prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg 

16:55 - 17:00

Dankwoord

17:00 - 17:30

Borrel

17:30 - 19:00

Uitgebreide hapjes

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren