Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met de zorg voor jonge mensen met dementie. Dit zijn veelal zorgaanbieders, verspreid over het hele land. Maar ook andere organisaties doen mee, zoals de alzheimercentra en diverse lokale kenniscentra. Tezamen vormen deze organisaties de adviesraad. De adviesraad komt zes keer per jaar samen om kennis en expertise uit te wisselen. Daarnaast werken we aan de verbetering van zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten binnen commissies, de Wetenschappelijke Raad en diverse projecten.

Missie
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd staat voor het bevorderen van de kwaliteit van leven van jonge mensen met dementie en hun naasten, door samen met zorgprofessionals te werken aan een excellent zorg- en ondersteuningsaanbod.

Visie
Jonge mensen met dementie verdienen de erkenning dat hun zorg- en ondersteuningsbehoeften afwijken van die van oudere mensen met dementie. In ons toekomstbeeld is deze erkenning gerealiseerd en wordt er aan hun specifieke behoeften gehoor gegeven middels een passend aanbod van ondersteuning en zorg voor zowel de persoon met dementie als diens naasten. Op deze manier voelen jonge mensen met dementie en hun naasten zich gehoord, gewaardeerd en begrepen door de samenleving en is hun kwaliteit van leven erdoor toegenomen.

Beleidsthema’s
Kwaliteitsbevordering, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging, kennisontwikkeling en toegankelijkheid.

Meer informatie
Op de website van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd vindt u meer informatie.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren