Sprekers

 

Graag stellen wij de sprekers aan u voor die een bijzondere bijdrage aan dit symposium op 3 oktober zullen leveren: Marco Blom, Annemieke van der Dussen, Thed van Kempen, Raymond Koopmans, Margreet Mantel, Henk Nies, Janne Papma, Yolande Pijnenburg, Paulus Smits (dagvoorzitter), Marjolein de Vugt en Bas van der Veldt (CEO AFAS Software)


Drs. Marco Blom, adjunct-directeur Alzheimer Nederland, bestuurslid Coöperatie Deltaplan Dementie, Redactielid Denkbeeld

Deskundige op het gebied van dementie en vertegenwoordiger van het klantbelang van (jonge) mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vaak als voortrekker nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van E-health voor mantelzorgers bij dementie.


Annemieke van der Dussen, partner van Lejo (Alzheimer, overleden in 2017)

Als ervaringsdeskundige weet Annemieke wat de langdurige zorg voor een partner met dementie (Alzheimer) op jonge leeftijd van je vraagt. Ze kent de jarenlange tocht naar een diagnose en weet als geen ander hoe deze ziekte je leven op de kop zet. Op authentieke wijze geeft ze ons inzicht in haar leefwereld.


Rob Groot Zwaaftink, projectcoördinator Alzheimer Nederland 

Rob is project coördinator bij Alzheimer Nederland. Hij heeft veel ervaring met mensen met dementie en mantelzorgers en is o.a. betrokken bij de website dementie.nl en het forum. Ook is hij aangesloten bij de FTD Expertgroep en de adviesraad van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.


Thed van Kempen, arts (niet praktiserend), voorzitter bestuur Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Ervaren bestuurder in de zorg die werkzaam is geweest als huisarts, verpleeghuisarts (en opleider) en de laatste 22 jaar voorafgaand aan zijn pensioen als bestuurder in de VVT sector. Daarnaast was hij toezichthouder in onderwijs en zorg. Sinds 1 september 2016 als vrijwilliger werkzaam voor het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.


Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg Radboudumc en stichting de Waalboog

Raymond Koopmans is specialist ouderengeneeskunde en geeft enthousiast leiding aan het onderzoeksteam van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, dat veel onderzoek doet naar aspecten van zorg voor jonge mensen met dementie. Het betreft momenteel 7 studies op het gebied van probleemgedrag, palliatieve zorg, psychofarmacagebruik en prevalentie van dementie op jonge leeftijd. De verbinding van wetenschappelijk onderzoek met de zorgpraktijk staat hierin centraal.


Margreet Mantel, partner van Jan Willem (1961, frontotemporale dementie) en ervaringsdeskundige, bestuurslid FTD Lotgenoten

Een ervaringsdeskundige die erg graag in begrijpbare taal vertelt en laat zien, wat FTD is, en vooral wat het doet bij een jong gezin. Zij geeft les, lezingen aan zorgprofessionals in de zorg voor jonge mensen met dementie. Margreet deelt openhartig persoonlijke belevenissen van Jan Willem en haarzelf.Prof. dr. Henk Nies, lid van de Raad van bestuur van Vilans, bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg aan de VU en lid van de kwaliteitsraad Zorginstituut

Als wetenschapper onderzoekt hij onder meer kwaliteit van zorg, gericht op zorg die een waardig leven van kwetsbare mensen bevordert. Het gaat hem om de mens achter de cliënt; cliënten zijn immers niet hun ziekte of hun beperking. Naast wetenschappelijke kennis en praktijkkennis is de ervaringskennis van mensen die de zorg meemaken een belangrijke bron.


Dr. Janne Papma, onderzoeker (universitair docent) Alzheimercentrum Erasmus MC

Neurowetenschapper met passie voor wetenschappelijk onderzoek die ook graag organisatorisch actief is. In haar voormalige rol als coordinator van het Alzheimercentrum was zij verantwoordelijk voor het organiseren van symposia en het onderhouden van samenwerkingen die zich richten op diagnostiek bij dementie en de aansluiting bij verdere zorg. Is de motor van de ketenzorg voor jonge mensen met dementie in regio Rotterdam Rijnmond.


Dr. Yolande Pijnenburg, Neuroloog, Senior onderzoeker (vroegdiagnostiek) Alzheimercentrum VUmc Amsterdam

Gespecialiseerd in de cognitieve neurologie. Dagelijks bezig met dementie op jonge leeftijd, in het bijzonder frontotemporale dementie. Gespecialiseerd in neuropsychiatrische ziektebeelden die zich presenteren met gedragsstoornissen en met (atypische presentaties van) de ziekte van Alzheimer zoals Posterior Cortical Atrophy en betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar bovengenoemde ziektebeelden.


Christa Reinhoudt

Christa Reinhoudt is 48 jaar. Afgelopen jaar kreeg ze te horen dat ze Alzheimer heeft. Op het symposium gaat Christa in gesprek met Rob Groot Zwaaftink. Ze zal vertellen over het leven met de diagnose. 

Paulus Smits, freelance journalist, veilingmeester en voorzitter bij evenementen, symposia; dagvoorzitter tijdens het symposium 

Paulus Smits heeft als journalist jarenlang verslag gedaan van ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Schreef onder meer voor dagblad BN DeStem en De Persdienst, die de nieuwsgaring verzorgde voor tien regionale kranten. Bouwde in die functie een breed, landelijk, netwerk op in de zorgsector.


Prof. dr. Marjolein de Vugt, hoogleraar 'Psychosociale innovaties bij dementie' aan de Universiteit Maastricht

Dé expert op het terrein van psychosociale interventies bij jonge mensen met dementie met bijzondere aandacht voor mantelzorgers en behoud van kwaliteit van leven. Doet onderzoek naar het verkrijgen van inzicht in en het ondersteunen van de leefwereld van zowel de persoon met dementie als de mantelzorger, onder andere met behulp van eHealth interventies.


Bas van der Veldt, CEO AFAS Software

Bas is op zijn 19e begonnen bij AFAS als productmanager. Via manager productmanagement en directeur Productontwikkeling werd deze nerd in 2008 Algemeen Directeur (CEO) en boegbeeld van AFAS en is dat nog steeds. Onder zijn verantwoordelijkheid werd AFAS een toonaangevend bedrijf en groeide AFAS tot een bedrijf met een omzet van meer dan 100 miljoen.


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren