Online editie
Digitale Agenda Gemeenten 2024 

IT wel of niet uitbesteden, hoe maak je de keuze?

Op 19 november organiseert Solvinity, partner van AG Connect, een online discussieprogramma over dit onderwerp onder leiding van gespreksleiders Elisabeth van den Hoogen en Rob van Ewijck.

In een interactief programma gaan we met elkaar, en twee ervaringsdeskundigen uit de gemeentewereld, in gesprek over de voor- en nadelen van beide keuzes. Aan bod komen onderwerpen zoals de overwegingen om al dan niet uit te besteden, het behoud van controle over IT en de juiste bescherming tegen cybercriminaliteit.

Digitale transformatie
De overheid wil het de burger en ondernemer zo makkelijk mogelijk maken. Digitalisering van de dienstverlening is daarbij onmisbaar. Dat is de boodschap van de Digitale Agenda Gemeenten 2024.

Dit vraagt steeds vaker om een herziening van de IT-infrastructuur en stelt gemeenten voor een behoorlijke uitdaging. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en kennis is schaars. Draagt het uitbesteden van je ICT bij aan de digitale transformatie van een gemeente? En wanneer dit niet zo is, wat is er dan voor nodig om wel tot een toekomstbestendige IT-strategie te komen? Wat kun je in dit traject leren van andere gemeenten?

 

Sprekers
 

Elisabeth van den Hoogen leidt al 7,5 jaar debatten en congressen van Binnenlands Bestuur. Zoals ze zelf zegt: Ik heb een groot voorrecht omdat ik mijn hart heb verpand aan 'gemeente- en provincieland'. Zowel het politieke spel als vele beleidsthema's en maatschappelijke kwesties kunnen mij bekoren. En in de afgelopen jaren is ook het accent komen te liggen op thema's in de zorg en in het sociaal domein. De afgelopen tijd heb ik bijvoorbeeld congressen geleid voor Bohn, Stafleu Van Loghum over preventie, kwaliteit, goed bestuur en toezicht, zorg & finance, regeldruk. Naast mijn activiteiten als gespreksleider, werk ik sinds mijn 24e in de journalistiek. Zo was ik politiek verslaggever bij het Utrechts Nieuwsblad en bij RTV Noord-Holland. 

 
Rob van Ewijck is Business Manager bij Solvinity met een focus op de publieke sector. Vanuit verschillende sales- en consultancyrollen heeft Rob brede kennis en ervaring opgedaan van outsourcingstrajecten. Hij heeft een speciale interesse ontwikkeld voor complexe vraagstukken rondom bedrijfscontinuïteit, informatiebeveiliging en compliance, waarmee hij organisaties dan ook graag met een tomeloos enthousiasme verder helpt. Naast zijn werk houdt Rob enorm van sport, is hij actief op de voetbalclub en toert hij graag op zijn motor.


 

Paul Bakker heeft als Manager ICT en CISO bij de gemeente Beverwijk ruime ervaring met ICT-trajecten binnen de overheid, en het onderzoeken van de mogelijkheden rond het uitbesteden van IT. Zijn drijfveer is om op kostentechnisch verantwoorde wijze optimale  ICT-ondersteuning te leveren. Typerend voor zijn pragmatische aanpak van ICT is het antwoord op de simpele vraag: ”Werkt het?“. Naast zijn werk is Paul onder andere actief als voorzitter van een stichting die paardrijden voor mensen met een beperking verzorgt, als saxofonist in diverse bands en als hardloper en motorrijder. 

 

Jos Lindhout is Manager ICT bij de gemeente Schiedam, waar hij de missie heeft de gemeente Schiedam klaar te maken voor de toekomst en de digitale transformatie. In eerdere rollen, zowel binnen als buiten de overheid, heeft hij ruime ervaring opgedaan met complete outsourcingstrajecten, onder andere als CIO van de gemeente Alphen aan de Rijn. Hij wordt gedreven door zijn ambitie om digitalisering binnen een organisatie in te zetten als middel om beter, sneller en/of goedkoper te kunnen werken. “Cloudservices zijn de toekomst, maar verbeter de wereld en begin bij jezelf."

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren