aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Recyclingstechnieken, onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

Seminar: Recycling: onderzoek en nieuwe ontwikkelingen

De druk op grondstoffen neemt toe met de onstuimige groei van nieuwe koopkrachtige consumenten in de wereld. Met de aantrekkende economie wordt die druk alleen maar groter. Inzet van secundair materiaal is daarom belangrijker geworden. De ontwikkeling van recyclingstechnologieën speelt een belangrijke rol om secundaire grondstoffen te leveren van een hoogwaardige kwaliteit. Dit lukt elk jaar beter; de ontwikkelingen staan niet stil.

In dit seminar gaan vijf sprekers in op die snelle ontwikkelingen in recycling. Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 - 13:30 uur Inloop met koffie en thee

13:30 - 14:00 uur "Introductie in recycling: scheiding van grondstoffen", door Jan-Henk Welink (Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer)
14:00 - 14:30 uur "Onderzoek en Opleiding in recycling technologie in Europa", Maarten Bakker (Recycling & Resources, Faculteit CiTG, TU Delft)

14:30 - 15:00 uur Pauze met koffie en thee

15:00 - 15:20 uur “Nieuwe recycling technieken en hun toepassingen”, Richard Geerdink (Kusters Recycling Solutions)
15:20 - 15:40 uur "Scheikundige scheiding van metalen", Silvan Thus, (Elemetal)
15:40 - 16:00 uur “Move it! Robotics approach in Recycling...”, Eric Van Looy (Tora Robotics)

16:00 - 17:30 uur Borrel

Het seminar wordt gehouden op donderdag 22 mei a.s. in collegezaal C van de faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft. Bij aankomst van het seminar wordt u ook het boekje Recycling (uit Kluwers serie van De Kleine Gids) verstrekt.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Via de knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven via e-mail aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

event organiseren
 event organiseren