aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Levens Cyclus Analyses (LCA's): nieuwe ontwikkelingen

Seminar: Levens Cyclus Analyses (LCA's): nieuwe ontwikkelingen

LCA's worden al 20 jaar gebruikt om een inzicht te krijgen in de milieudruk van producten, diensten en energieverbruik. Een bekende afgeleide van de LCA is de CO2-foot-print. De methode van de LCA's blijft vrijwel hetzelfde, maar de aanpak om snel en goedkoop inzicht te geven ontwikkeld zich snel. Ook zijn er veel ervaringen opgedaan met LCA's. Met deze seminar wordt u bijgepraat over de mogelijkheden die deze ontwikkelingen biedt. Ook wordt u boeken verstrekt, waarmee u zelf relatief snel een LCA kunt maken om een redelijk inzicht te krijgen in de milieudruk van uw product of dienst.

In dit seminar gaan vier sprekers in op die snelle ontwikkelingen in recycling. Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 - 13:30 uur Inloop met koffie en thee

13:30 - 14:00 uur "LCA diepgewortelde misvattingen, weerbarstige problemen, en praktische oplossingen" door Joost Vogtlander (Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft)
14:00 - 14:30 uur "LCA to go' - an environmental quick-scan tool for small and medium-sized enterprises, (in het Engels) door Andreas Koehler (Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft)

14:30 - 15:00 uur Pauze met koffie en thee

15:00 - 15:30 uur “Levenscyclus Impact Analyse volgens beproefd recept: ReCiPe”, Michiel Zijp (RIVM)
15:30 - 16:00 uur "EcoChain LCA2.0: Real Time LCA network", Boudewijn Mos, (EcoChain)

16:00 - 17:30 uur Borrel

Het seminar wordt gehouden op donderdag 12 juni a.s. in collegezaal Chip van de faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Delft. Bij aankomst van het seminar wordt u drie boeken verstrekt, die u verder bij het maken van LCA's zal ondersteunen. Dit zijn:
1. "A Quick Reference Guide to LCA DATA and Eco-based Materials Selection"
2. "LCA, a practical guide for students, designers and business managers"
3. "EVC; Eco-efficient Value Creation, sustainable design and business strategies"

Voor het netwerken willen we graag in een lijst van de deelnemers verstrekken met de naam, adres en telefoonnummer, alsmede een foto. Mocht u willen komen, maar dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

Via de derde knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven via e-mail aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14

TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

registratieformulier online
 registratieformulier online