aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Masterclass: Business Model Innovatie voor Circulaire Economie dinsdag 24 juni a.s

Masterclass: Business Model Innovatie voor Circulaire Economie

Het business model dat we kiezen bij onze producten en diensten heeft veel effect op het commercieel succes, maar ook op de maatschappelijke impact. Een innovatief business model kan een manier zijn om te kapitaliseren op duurzame innovaties die met reguliere verdienmodellen geen succes zouden worden. Daarnaast hebben businessmodellen de kracht om productie en consumptie systemen rondom bestaande producten opnieuw in te richten. Iets dat voor de Circulaire Economie goed van pas kan komen. Denk aan AirBnB of Car2Go als bestaande voorbeelden waar het gehele bedrijf rondom een vernieuwend business model is gevormd. Andere bedrijven experimenteren met alternatieve modellen voor onderdelen van hun productportfolio.

In deze masterclass behandelen we de volgende thema’s;
- Voorbeelden van nieuwe business modellen, en welke impact het kan hebben op de business, de maatschappij, en productiesystemen
- Welke risico’s voor de huidige business modellen komen naar de oppervlakte in een Circulaire Economie.
- Ingrediënten om tot een nieuw business model te komen
- Het eigen business model onder de loep nemen. Hoe zou dit werken in een circulaire economie?

13:00 - 13:30 uur Inloop met koffie en thee

13:30 - 14:00 uur Nieuwe business modellen, succesfactoren en hun impact
14:00 – 14:30 uur Introductie bestaande business modellen deelnemers
14:30 - 15:00 uur Pauze met koffie en thee

15:00 - 15:30 uur Gevolgen van Circulaire Economie ambities op bestaande business
modellen

15:30 – 16:00 uur Een eigen business model innoveren naar een circulaire
16:00 – 16:30 uur Recap

16:00 - 17:30 uur Borrel

De masterclass wordt gehouden op dinsdag 24 juni a.s. onder begeleiding van Lukas Hoex, Partner bij TheRockGroup en docent Circulaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. De masterclass zal plaatsvinden in collegezaal F van de faculteit der Civiele Technieken en Geowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft.

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW). Voor het netwerken willen we graag in een lijst van de deelnemers verstrekken met de naam, adres en telefoonnummer, alsmede een foto. Mocht u willen komen, maar dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

Via de derde knop "Aanmelden" (linksboven) kunt u zich opgeven voor dit seminar. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven via e-mail aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

Met vriendelijke groet,

Jan-Henk Welink

Phone: 0031 - 15 – 278 9205
Mobile: 0031 - 6 - 42 13 26 14
TU Delft
Building 3mE
Mekelweg 2
2628CD Delft
The Netherlands

evenementsoftware
 evenementsoftware