Bijeenkomst 'Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg'

Bijeenkomst 'Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg'

PROGRAMMA

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019
VIERHUIS 'S HEEREN LOO IN APELDOORN
 

13:00 - 13:30 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 - 13:35 uur Plenaire opening
door dagvoorzitter Frits Mul (senior beleidsmedewerker VGN en stuurgroeplid De Zorg Brandveilig)
13:35 - 14:05 uur

's Heeren Loo & Risicogestuurde Brandveiligheid
Hoe past gehandicaptenorganisatie 's Heeren Loo een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid toe? O.a. over de organisatie van brandveiligheid op honderden verschillende locaties, de zelf ontwikkelde veiligheidsscan, samenwerking met toezichthouders en het betrekken van cliënten en de omgeving.
Spreker: Hans Wijnbergen (adviseur veiligheid 's Heeren Loo)

14:05 - 14:15 uur

De meest actuele inzichten met De Zorg Brandveilig
O.a. kennismaking met de opbrengsten van het landelijke programma De Zorg Brandveilig, praktijkvoorbeelden en kennisdeling
Spreker: Miriam Kop (projectleider De Zorg Brandveilig)

14:15 - 14:30 uur

Toekomstvisie op brandveiligheid in de zorg
O.a. over de impact van de nieuwe omgevingswet, de veranderende rol van gemeenten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risicogestuurde brandveiligheid
Spreker: Charles Meijer (strategisch beleidsadviseur risicobeheersing Brandweer Nederland, projectleider omgevingswet Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, stuurgroeplid De Zorg Brandveilig)

  PAUZE
14:45 - 15:30 uur

Workshopronde I
Met casussen in gesprek over praktijksituaties. Er kan gekozen worden uit meerdere casussen, afkomstig uit diverse zorgorganisaties. Meer informatie volgt.

15:30 - 15:55 uur Rondje De Zorg Brandveilig
o.a. ontdek en bekijk de opbrengsten van programma De Zorg Brandveilig zelf. Maak o.a. kennis met BrandWijzer, VR Brandveiligheid en het voorlichtingsmateriaal 'Ik maak de zorg Brandveilig'
15:55 - 16:40 uur Workshopronde II
Met casussen in gesprek over praktijksituaties. Er kan gekozen worden uit meerdere casussen, afkomstig uit diverse zorgorganisaties. Meer informatie volgt.
16:40 - 17:15 uur Napraten met een hapje en een drankje