PROGRAMMA

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019
VIERHUIS 'S HEEREN LOO IN APELDOORN
 

13:00 - 13:30 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 - 13:35 uur Plenaire opening
door dagvoorzitter Frits Mul (senior beleidsmedewerker VGN en stuurgroeplid De Zorg Brandveilig)
13:35 - 14:05 uur

's Heeren Loo & Risicogestuurde Brandveiligheid
Hoe past gehandicaptenorganisatie 's Heeren Loo een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid toe? O.a. over de organisatie van brandveiligheid op honderden verschillende locaties, de zelf ontwikkelde veiligheidsscan, samenwerking met toezichthouders en het betrekken van cliënten en de omgeving.
Spreker: Hans Wijnbergen (adviseur veiligheid 's Heeren Loo)

14:05 - 14:15 uur

De meest actuele inzichten met De Zorg Brandveilig
O.a. kennismaking met de opbrengsten van het landelijke programma De Zorg Brandveilig, praktijkvoorbeelden en kennisdeling
Spreker: Miriam Kop (projectleider De Zorg Brandveilig)

14:15 - 14:30 uur

Toekomstvisie op brandveiligheid in de zorg
O.a. over de impact van de nieuwe omgevingswet, de veranderende rol van gemeenten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risicogestuurde brandveiligheid
Spreker: Charles Meijer (strategisch beleidsadviseur risicobeheersing Brandweer Nederland, projectleider omgevingswet Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, stuurgroeplid De Zorg Brandveilig)

  PAUZE
14:45 - 15:30 uur

Workshopronde I
Met casussen in gesprek over praktijksituaties. Er kan gekozen worden uit meerdere casussen, afkomstig uit diverse zorgorganisaties:

Risicogestuurde brandveiligheid in de praktijk
Hoe krijgen we alle betrokken partijen mee om vanuit de risicogestuurde gedachte naar brandveiligheid in de zorg te kijken. Wat is daarvoor nodig en hoe pakken we dat aan?
Hans Wijnbergen - adviseur Veiligheid, ‘s Heerenloo 

Workshop menselijk gedrag en brandveiligheid
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op risicomanagement en de rol van mensen bij brandveiligheid in de zorg. Daarna wordt op een interactieve wijze gekeken hoe zorgorganisaties hier op een goede manier mee om kunnen gaan.
Carolien de Vries - projectleider BHV en Beveiliging HMC en directeur Young Safety Professionals

Workshop Scenario denken
Scenario denken – welke scenario’s zijn maatgevend voor het gebouw of doelgroep

  • Basisprincipes brandbestrijding – wat kan de brandweer wel en wat niet?
  • Rookverspreiding gaat sneller dan je denkt
  • Met welke hulpmiddelen kan ik een scenario in het juiste perspectief plaatsen?

Hans Holtman - Incident-evaluator, Afdeling Risicobeheersing, Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland

Onderzoek effectieve implementatie van BrandWijzer in zorgorganisaties
Toelichting van onderzoek uitgevoerd als student Integrale veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. Uiteraard worden de conclusies en aanbevelingen die daaruit volgden besproken.
Bram Kooijmans - adviseur, Altavilla

Film GGZ Delfland
Na een brand is met elkaar een film in elkaar gezet over het verloop vanaf het ontstaan van de brand: wat ging goed en welke lessen kunnen er geleerd worden.  
Jaco Cornelissen - directeur Veiligheidspiramide
Johan van Tiggelhoven - adviseur Veiligheidspiramide

Toezicht op zorginstellingen
In deze workshop benoemen we de rol en verantwoordelijkheden van de sleutelspelers van het toezicht op zorginstellingen. Daarna gaan we met u in gesprek. Welke ervaringen heeft u met het toezicht, waar liep u tegenaan, waar zijn deze obstakels naar terug te voeren en welke oplossingsrichtingen zijn er.
Charles Meijer - strategisch beleidsadviseur risicobeheersing Brandweer Nederland, projectleider omgevingswet Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Frank Mulder - teamcoördinator Risicobeheersing en brandonderzoeker, Brandweer Midden- en West-Brabant

15:30 - 15:55 uur Rondje De Zorg Brandveilig
o.a. ontdek en bekijk de opbrengsten van programma De Zorg Brandveilig zelf. Maak o.a. kennis met BrandWijzer, VR Brandveiligheid en het voorlichtingsmateriaal 'Ik maak de zorg Brandveilig'
15:55 - 16:40 uur Workshopronde II
Met casussen in gesprek over praktijksituaties. Er kan gekozen worden uit meerdere casussen, afkomstig uit diverse zorgorganisaties. Zie ronde I.
16:40 - 17:15 uur Napraten met een hapje en een drankje

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren