Thorbecke 2030
Toekomstagenda voor de vernieuwing van de lokale democratie

In een serie van vijf bijeenkomsten verkent Democratie in Actie, in samenwerking met Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum, de staat van het decentraal bestuur in Nederland. Deelname is gratis en u kunt kiezen om één of meerdere bijeenkomsten bij te wonen.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

16 januari 2020 – gemeente Oss
KOMPAS ‘Besturen in tijden van onbehagen’
Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier


5 maart 2020 - gemeente Almere
Raad van de toekomst, toekomst van de raad

Burgers krijgen steeds meer invloed op het gemeentebeleid, maar dat kan ten koste gaan van de functie van de gemeenteraad. Krijgt een kleine groep mondige inwoners niet een onevenredig grote invloed? Kunnen gemeenten meer vrijheid krijgen, bijvoorbeeld door tussentijdse verkiezingen te houden of door zelf te bepalen uit hoeveel raadsleden de gemeenteraad bestaat?


5 november 2020 - Gemeente Sùdwest-Fryslân.
Schaal en betrokkenheid, democratie in de kern

Hoe blijven burgers betrokken wanneer besluitvorming wordt opgeschaald naar nog grotere gemeenten of de regio? Welke nieuwe (binnengemeentelijke) bestuursvormen zijn er om sturing én betrokkenheid vorm te geven? 


26 november 2020 - Provinciehuis Noord Brabant
Bestuurskracht in de regio

De toekomstige opgaven vragen steeds meer bovengemeentelijke samenwerkingen. Wat is de juiste schaal voor welke beslissing en hoe zijn besluitprocessen in te vullen? Zijn federatiegemeenten de oplossing of een bestuurslaag naar het Duitse model van de Landeskreisen? Of zullen herindelingen van onderop onvermijdelijk blijken?


3 december 2020 - Arminius Rotterdam
Naar een ruimer gemeentelijk belastinggebied

Begin 2020 zijn diverse onderzoeken afgerond die inzicht bieden in de toekomst van het gemeentelijk fiscaal stelsel. Wat zijn de (extra) terreinen waarop de gemeenten zelf belasting mogen gaan heffen? Zal dit leiden tot een beter beleid en meer betrokkenheid van de inwoners?