De genomineerden Beste Bestuurder 2019 zijn bekend!

Wie is de Beste lokale bestuurder van 2019? Vanaf nu kunt u uw stem uitbrengen op één van de tien genomineerden voor deze jaarlijkse titel. Het is dit jaar de elfde keer dat de verkiezing wordt gehouden. 

Om tot deze tien genomineerden te komen heeft onderzoeksbureau Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur een uitgebreid onderzoek gehouden. Afgelopen maand zijn alle burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, commissarissen van de koning en leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten benaderd om deel te nemen aan een online onderzoek.

Vanaf 6 januari 2020 kan er worden gestemd op de genomineerden voor de titel Beste Lokale Bestuurder van 2019. Naast deze titel kan er ook worden gestemd voor de titel Beste Bestuurder van een kleine gemeente, Beste Jonge Bestuurder en Best Bestuurde decentrale overheid. Stemmen is mogelijk tot en met 12 januarui 23.59 uur. 


De bekendmaking is op donderdag 16 januari, tijdens het Binnenlands Bestuur Nieuwjaarsevenement Kompas 2020 in het gemeentehuis in Oss.

Top 10 Beste Bestuurder - de genomineerden:

1. Bart Jaspers Faijer, wethouder Ommen
Nieuw in de top 10 van Beste Bestuurder is wethouder Jaspers Faijer. Jaspers Faijer wordt geroemd om zijn rustige en duidelijke manier van communiceren. Hij is betrokken en gaat graag het gesprek met inwoners aan. Tevens wordt wethouder Faijer geroemd om zijn deskundigheid op dossiers. Een van de stemmers lichtte toe dat de manier waarop Jaspers Faijer de raad mondeling van extra informatie voorziet bij voorstellen, te bewonderen is.

2. Robbert-Jan van Duijn, wethouder Aalsmeer*
Twee keer eerder was wethouder Van Duijn al genomineerd voor de ‘Beste Bestuurder onder de 40 jaar’. Dit jaar is hij voor het eerst genomineerd als Beste Bestuurder. Hij wordt gewaardeerd om zijn aanpak rondom de Schipholproblematiek voor Aalsmeer. Door stemmers wordt hij omschreven als een zeer betrokken bestuurder die midden in de samenleving staat en altijd aan te spreken is. Hij is volgens een van de stemmers in staat om naar de mens achter de cijfers te kijken.

*Van Duijn is door de gemeenteraad van Nieuwkoop voorgedragen voor benoeming tot burgemeester. Naar verwachting zal hij op 3 februari 2020 geïnstalleerd worden.

3. Martijn Dadema, burgemeester Raalte
Voor de tweede keer is Burgemeester Dadema genomineerd voor de titel van Beste Bestuurder. Hij wordt geprezen om zijn betrokkenheid en stemmers zeggen dat hij voor iedere inwoner klaarstaat. Hij wordt geroemd om zijn communicatieve vaardigheden. Hij is helder en duidelijk in zijn doen en laten en weet in elke situatie de juiste woorden te vinden. Burgemeester Dadema werd door een van de stemmers omschreven als “een krachtig bestuurder”.

4. Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
Burgemeester Aboutaleb is inmiddels een vaste gast in de top 10 van genomineerden voor Beste Bestuurder, hij werd maar liefst vijf keer eerder genomineerd en won twee keer. Aboutaleb wordt geroemd om zijn capaciteit om groepen te verbinden die soms ver uit elkaar lijken te liggen. Zijn daadkracht en betrokkenheid worden geprezen door de stemmers. Zijn aanpak van het veiligheidsbeleid en rol in de stuurgroep ‘veilig in de wijk’, waarbij hij vragen beantwoordt van alle inwoners, wordt door stemmers zeer gewaardeerd.

5. Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht
Voor de derde maal is Van Hooijdonk genomineerd als Beste Bestuurder, nadat zij eerder al de prijs won voor ‘Beste Bestuurder onder de 40 jaar’. Deze Utrechtse wethouder zet zich onophoudelijk in voor een duurzame stad. Ze wordt geprezen om haar kennis van moeilijke dossiers en haar daadkrachtige optreden, bijvoorbeeld bij de Uithoflijn. Stemmers omschreven haar als een hardwerkende wethouder met een enorme drive voor een betere samenleving.

6. Marianne Smitsmans-Burhenne, wethouder Roermond
Voor een tweede keer is wethouders Smitsmans-Burhenne genomineerd voor de top 10 van Beste Bestuurder. Wethouder Smitsmans-Burhenne wordt omschreven als een zeer empathisch en betrokken wethouder. Ze wordt geroemd om haar inlevingsvermogen. Stemmers geven tevens aan dat ze goed op de hoogte is van wat er in Roermond speelt. Bij debatten blijkt haar grote kennis met betrekking tot het sociaal domein. Een van de stemmers gaf aan dat haar enorme betrokkenheid en haar ‘geen woorden maar daden’-mentaliteit voor velen een voorbeeld zijn.

7. Hanke Bruins Slot, gedeputeerde Provincie Utrecht
Gedeputeerde Bruins Slot is voor het eerst genomineerd als Beste Bestuurder. Zij wordt geroemd om haar daadkrachtige en eerlijke optreden op het provinciehuis tijdens het boerenprotest. Zij was in staat empathie te tonen, maar wel het eerlijke verhaal vast te houden, aldus een van de stemmers. Eigenschappen die haar worden toegedicht zijn ‘betrouwbaar’ en ‘integer’. Haar eerlijke manier van antwoorden en efficiënte stijl worden volgens stemmers zeer gewaardeerd door de Staten.

8. Wim van de Donk, commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant
Commissaris Van de Donk stond al twee keer eerder in de top 10 genomineerden voor de Beste Bestuurder en wist zelfs al een keer de titel te bemachtigen. Hij wordt omschreven als een betrokken bestuurder. Betrokken bij zijn Statenleden, maar ook bij de omliggende gemeenten en de inwoners. Hij wordt geprezen om het feit dat hij lokale situaties goed kent en meedenkt in oplossingen. Stemmers roemen hem om de deskundigheid die hij met zich meebrengt.

9. Rik Grashoff, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Gedeputeerde Grashoff wordt door stemmers geroemd om zijn aanpak rondom de stikstofcrisis en boerenprotesten. Hij heeft op een rustige en verstandige wijze zijn standpunten vastgehouden en wordt gewaardeerd om het vertellen van het eerlijke verhaal. Grashoff wordt geprezen om het feit dat hij de provincie snel wilde leren kennen, en zich (per fiets en trein) naar alle uithoeken van de provincie begeeft om daar met Brabanders in gesprek te gaan. Eigenschappen die hem worden toegedicht zijn ‘daadkrachtig’ en ‘deskundig’.

10. Marinka Mulder, wethouder Renkum
Wethouder Mulder wordt geprezen om haar innovatieve aanpak van lastige dossiers. Een van de stemmers noemt het voorbeeld van de door haar geïnitieerde samenwerking tussen sportverenigingen, organisaties, bedrijfsleven en sporters. Ze wordt geprezen om haar toewijding, als ook om het feit dat ze altijd klaar staat om met inwoners in gesprek te gaan over moeilijke beslissingen. Wethouder Mulder is in staat contact te leggen met iedereen binnen de gemeente Renkum.

 

Top 3 Beste Bestuurder onder de 40 jaar - de genomineerden:

1. Fahid Minhas, wethouder Schiedam
De manier waarop wethouder Minhas de woningbouw aanpakt in Schiedam wordt voluit geprezen door stemmers. Zijn ambitieuze projecten waaruit lef, kennis van zaken en inzicht blijken, worden erg gewaardeerd. Daarnaast wordt wethouder Minhas geprezen om de manier waarop hij luistert naar de inwoners van Schiedam en de raadsleden. Volgens een van de stemmers voelen mensen zich serieus genomen als ze in gesprek gaan met wethouder Minhas.

2. Yasin Torunoglu, wethouder Eindhoven
Wethouder Torunoglu wordt geprezen om zijn betrokkenheid op de inwoners van Eindhoven. Hij heeft veel persoonlijk contact met Eindhovenaren en is aanspreekbaar voor iedereen. Ook zoekt hij graag de dialoog op, met als doel onderling begrip en verbinding te creëren. Hij is in staat groepen die op afstand van de politiek staan, toch te betrekken. Zijn toegankelijkheid wordt zeer gewaardeerd. De manier waarop Torunoglu de woondeal tot stand heeft weten te brengen wordt door stemmers geprezen.

3. Floor Vermeulen, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
Vorig jaar stond gedeputeerde Vermeulen al in de top 10 voor Beste Bestuurder. Nu is hij voor een tweede maal genomineerd als ‘Beste Bestuurder onder de 40 jaar’. Hij wordt geroemd om zijn empathie en toegankelijkheid. Hij geeft kundige adviezen en denkt vanuit mogelijkheden. Hij krijgt veel voor elkaar op het gebied van infrastructuur in de provincie Zuid-Holland. Hij wordt ook geprezen om zijn prettige en transparante manier van opereren op sociale media. Een stemmer omschreef hem als “een jonge krachtige empathische bestuurder, die altijd de verbinding poogt te leggen.”

Top 3 Beste Bestuurder van een kleine gemeente - de genomineerden:

1. Gerrit Spelt, wethouder Lopik
Wethouder Spelt wordt geprezen om zijn innovatieve omgang met ruimtelijke ontwikkeling. Waarbij nieuwe initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling extra waarde toevoegen aan de bestaande ruimtelijke kwaliteiten. Hij wordt door stemmers beschreven als een ondernemende en creatieve wethouder met strategisch en inhoudelijk inzicht in grote dossiers voor Lopik als de omgevingsvisie, de regionale energiestrategie en PFAS.

2. Hans te Lindert, wethouder Aalten
Wethouder Te Lindert wordt geprezen om zijn communicatieve kwaliteiten en zijn betrokkenheid. Stemmers roemen hem om het feit dat hij veel bezoeken brengt aan inwoners van Aalten. Hij is hierdoor makkelijk aan te spreken en toegankelijk voor inwoners. Wethouder Te Lindert kan met passie over zaken vertellen en draait niet om de zaken heen. Hij heeft mede hierdoor nauwe banden met de jeugd en het verenigingsleven in Aalten.

3. Hans Marchal, wethouder Wijk bij Duurstede
Voor het eerst is wethouder Marchal genomineerd voor de Beste Bestuurder van een kleine gemeente. Hij wordt door stemmers omschreven als een daadkrachtig en deskundig bestuurder. Projecten weet hij tot een goed resultaat te brengen en heeft een zeer transparante wijze van besturen. Stemmers waarderen zijn eerlijkheid en betrouwbaarheid.

Top 5 Beste decentrale overheid - de genomineerden:

1. Waterschap Rijn en IJssel
Het Waterschap Rijn en IJssel staat bekend als een ondernemende, innovatieve en creatieve organisatie. Het waterschap wordt geroemd om de dingen die het doet om het prachtige landschap van de Achterhoek te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren. De nieuwe initiatieven van het Waterschap Rijn en IJssel, en de toekomstgerichtheid en visie die daaruit blijken worden volgens stemmers door de omgeving van het waterschap erg gewaardeerd.

2. Gemeente Raalte
De Gemeente Raalte wordt geroemd om haar manier van communiceren. Op een open en eigentijdse manier betrekt Raalte haar inwoners bij allerlei aangelegenheden in de gemeente. Onder andere via sociale media. Daarnaast wordt Raalte geprezen om haar aanpak van inwonersparticipatie. Op vrijwel alle beleidsonderwerpen worden inwoners betrokken. Door stemmers wordt Raalte omschreven als een voorbeeldgemeente op het gebied van inwonersparticipatie.

3. Gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht is een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. De manier waarop de gemeente Utrecht dit aanpakt wordt door stemmers erg gewaardeerd. De ondernemende en vernieuwende houding van de gemeente worden geprezen, maar ook dat er goed naar de inwoners wordt geluisterd. De gemeente is volgens stemmers echt in beweging op een vooruitstrevende, sociale en betrokken wijze.

4. Provincie Gelderland
De Provincie Gelderland wordt door stemmers geprezen om het lef dat zij getoond heeft door het tonen van haar kwetsbare kant in een bestuurskrachtmeting. Goed bestuur durft zichzelf een spiegel voor te houden, zo zei een van de stemmers. De aanpak van de regionale energiestrategie wordt ook geroemd. De Provincie Gelderland stelt zich op als een fijne partner voor de regio die goed samenwerkt en veel doet aan kennisdeling.

5. Gemeente Tilburg
De gemeente Tilburg wordt bewonderd om haar aanpak van het sociaal domein. Door, tegen de stroom in, te durven investeren in het sociaal domein in plaats van op zoek te gaan naar bezuinigingen. Daarnaast wordt de aanpak van de spoorzone door stemmers geprezen. De gemeente Tilburg wordt omschreven als een moderne overheidsorganisatie die veel aan vernieuwing doet en nieuwe paden durft te bewandelen.


Dit onderzoek is gesloten. Er kan niet langer gestemd worden op de Beste bestuurder 2019. De winnaars worden bekend gemaakt op het Kompas 2020, op 16 januari. U kunt zich hier nog aanmelden.