07 november 2019

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:10

Welkom door dagvoorzitter Rens de Jong

13:10 - 13:45

Energiebesparende technologieën en voordelen. Hoe kan energiezuinige LED-verlichting over de hele wereld worden versneld? Hoe kan LED bijdragen aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van steden, waardoor er nog meer sociaaleconomische voordelen worden behaald. Toby Morgan gaat in zijn presentatie in op onderzoek waaruit blijkt dat energie- effectiviteit  de sleutel is voor het verminderen van onze energievoetafdruk zodat de doelstellingen van het Akkoord van Parijs worden bereikt.

13:45 - 14:15

Verduurzaming bestaande gebouwen. Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council) maakt zich hard voor het verduurzamen van bestaande gebouwen, dé grootste opgave als we klimaatdoelstellingen willen behalen.

14:15 - 14:45

Gemeenten onder de loep: lessons learned

Gemeente Groningen
De gemeente bereid op dit moment de aanbesteding voor van vervanging van ongeveer een derde van haar totale areaal aan straatlampen. Door energiezuinige slimme LED-varianten. Dat is goedkoper én duurzamer, en het past binnen de Groningse ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. De verwachting is dat met de vervanging van de ca. 10.000 lichtpunten op jaarbasis zo'n 550 ton minder CO2 zal worden uitgestoten. Spreker: Harry van der Wal, adviseur openbare verlichting en energie - gemeente Groningen.

Gemeente IJsselstein: Led verlichting, meer dan alleen duurzaamheid
De gemeente IIsselstein is in samenwerking met Citytec 5580 armaturen door duurzame, dynamische led verlichting aan het vervangen. Een groot deel van de huidige masten (55%) en armaturen (80%) is sterk verouderd en heeft daardoor een hoog energieverbruik. Door deze vervanging realiseert de gemeente een grote energiebesparing. Bovendien is de nieuwe slimme led verlichting onderhoudsvriendelijk en dat levert een besparing op in de operationele kosten én draagt bij aan de veiligheid in de wijk. Sprekers: Esther Sluijs, wegbeheerder gemeente Ijsselstein en Peter Bekker, wethouder Leefomgeving van de gemeente IJsselstein.

Gemeente Breda
Gemeente Breda heeft een pasklaar plan liggen om de komende twee jaar ongeveer 8400 armaturen van de straatverlichting te gaan verduurzamen. Dit plan omvat veel meer dan het verduurzamen alleen. Men zal bijvoorbeeld ook nog smart-lightning technologie toepassen en er zo voor zorgen dat de nieuwe armaturen toekomstproof zijn. Deze technologie stelt beheer op afstand en uitleesbaarheid beschikbaar, hetgeen leidt tot meer energiebespaarkansen. Spreker: Huub Wirken, manager Openbare Ruimte - Civiel gemeente Breda.

14:45 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:00

Debat

16:00 - 16:45

Hoe vind je licht in het donker? Hoe ga je om met verandering? Hoe vind je licht in het donker? Hoe zorgen lef, humor, acceptatie en zelfvertrouwen dat obstakels eigenlijk veel kleiner zijn dan ze lijken? Joost Rigter neemt u tijdens zijn lezing mee en laat het letterlijk zien. Want, 'er zit altijd gewoon ergens een lichtknop' volgens Joost. De visie van Joost Rigter is een eye-opener, zijn lezingen een belevenis en een inspiratiebron.

16:45 - 17:00

Afsluiting

17:00 - 17:45

Borrel