21 februari 2017

15:00 - 15:30

Ontvangst en netwerkmogelijkheid

15:30 - 15:40

Welkom en opening BLVC Café

15:40 - 16:00

Plenaire presentatie
"Omvallen hijskranen onvermijdelijk" volgens de onderzoeksraad. Het hijsplan was incompleet en ongeschikt, risicobeheersing schiet te kort en veiligheid voor omgeving is niet onderzocht. Welke impact heeft het hijsongeluk en het verslag van de onderzoeksraad gehad op de betrokken organisaties en omgeving en wat is er, twee jaar later, veranderd?
Tijdens de plenaire opening gaat gemeente Alphen aan den Rijn in op deze vragen. De plenaire presentatie vormt het vertrekpunt voor de workshops.

16:00 - 16:30

Verdiepingssessie 1

Workshop 1 "Regierol opdrachtgever versus omgevingsveiligheid" door Peter Klompen van Gemeente Alphen a/d Rijn, procescoach Rutger de Klerk
Eén van de adviezen van de onderzoeksraad is omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen en dat verantwoordelijkheid voor omgevingsveiligheid bij de gemeenten ligt. Tegelijkertijd ligt de regierol bij de hoofdaannemer. Waar liggen welke verantwoordelijkheden? Laat je als gemeentelijke opdrachtgever de aannemer helemaal vrij of stel je specifieke eisen? Met het hijsongeval in Alphen aan den Rijn als case en de ervaring uit het publiek brengen we deze discussie tijdens de workshop een stap verder.

Workshop 2 "Impact op de omgeving" door Ab van der Schans van Gemeente Alphen a/d Rijn procescoaches Erik Groot Karsijn/Dirk Jan Huisman
Het ongeluk heeft enorme impact gehad op de bewoners. Hoe ga je daar mee om? Is een crisiscommunicatieplan voldoende om je op dit soort situaties voor te bereiden of is er meer nodig. De ervaring rondom het hijsongeval worden tijdens deze workshop gedeeld. Quote bewoner uit het AD: “Mensen snappen de impact niet als je daar staat. Wij kennen de bewoners daar, je hebt niet door hoe erg het is" .

Workshop 3 "De botsende belangen van bereikbaarheid en veiligheid" door Ed Wesenaar en Carel van Rosmalen van de gemeente Alphen a/d Rijn en Els Geurts van Bewuste Bouwers.
De ondernemer die bereikbaar wil zijn, de bewoner die niet ver wil lopen met zijn boodschappen, de opdrachtgever die aan de omgeving beloofd heeft dat het project in een half jaar afgerond is en de opdrachtnemer die in de aanbesteding heeft beloofd zelfs binnen 5 maanden klaar te zijn. Wat is het effect van deze, vaak botsende belangen, op de omgevingsveiligheid bij een project in uitvoering? Hoe ver ga je in het tevredenstellen van de omgeving? Vanuit het perspectief van opdrachtgever, aannemer en omgeving gaan we met elkaar in discussie over de botsende belangen van bereikbaarheid en veiligheid. We zoeken samen de grenzen en bepalende factoren op.
Ed Wesenaar en Carel van Rosmalen zullen aan de hand van het project Stadshart Lage zijde (www.stadshartlagezijde.nl) een bijdrage te leveren.

16:30 - 17:00

Netwerkpauze

17:00 - 17:30

Verdiepingssessie 2

Workshop 1 "Regierol opdrachtgever versus omgevingsveiligheid"

Workshop 2 "Impact op de omgeving"

Workshop 3 "De botsende belangen van bereikbaarheid en veiligheid"

17:30 - 18:00

Verdiepingssessie 3

Workshop 1 "Regierol opdrachtgever versus omgevingsveiligheid"

Workshop 2 "Impact op de omgeving"

Workshop 3 "De botsende belangen van bereikbaarheid en veiligheid"

18:00

Netwerkborrel en aansluitend een avondlunch.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren