Start Meerjarige Samenwerking Cybersecurity Duitsland

InnovationQuarter organiseert, in samenwerking met RVO, het Consulaat-Generaal in München en the Hague Security Delta, een collectieve verkenning voor cybersecuritybedrijven met een interesse in de Zuid-Duitse markt. Deze vindt vooralsnog fysiek plaats van 26-28 oktober 2020. Een voorbereidende online sessie zal plaatsvinden in de dagen van 6-8 oktober (gedurende specifieke dagdelen). 

Starten in Duitsland is een investering
Wil je in Zuid-Duitsland zaken doen, heb je een lange adem nodig. Duitsers gaan voor zekerheid. Een collectieve marktbetreding vergroot je zichtbaarheid in Duitsland en dit kan je veel profijt opleveren. Men krijgt nou eenmaal veel sneller een voet tussen de deur wanneer men in het buitenland gezamenlijk optreedt. En samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat je sterker staat.

Om die reden ontwikkelt RVO samen met InnovationQuarter, The Hague Security Delta en het Nederlands Consulaat-Generaal in München een 3-jarig actieplan (Partners for International Business) op cybersecurity richting Duitsland. De hybride cybersecurity missie dient als start van dit plan en is voor cybersecurity bedrijven die de Zuid-Duitse markt willen verkennen, daar zaken willen doen en/of Zuid-Duitse zakenpartners zoeken.  

Een Hybride Activiteit

De aftrap van de meerjarenprogrammering vindt in de vorm van een hybride handelsmissie plaats. Dit betekent dat deze activiteit zowel digitale als fysieke programmaonderelen bevat.

Het idee was om de grote IT-beurs it-sa 2020 in Nürnberg te bezoeken. Gezien de ontwikkelingen omtrent COVID-19 is deze beurs omgezet naar een digitale activiteit, de it-sa 365. Dit digitale gedeelte blijft onderdeel van het programma, en zal voornamelijk ter voorbereiding voor de fysieke reis 2 weken later dienen. Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

 

Collectief

- Bezoeken aan kennisinstellingen, bedrijven en clusterorganisaties;

- Verkenning inhoudelijke samenwerking;

- Netwerkmomenten met lokale clusters en relevante stakeholders.

 

Individueel

- Voorbereiding door deelname aan it-sa 365 op dagdelen van 6-8 oktober. Biedt de mogelijkheid tot online netwerkmogelijkheden, het beluisteren van key-note speakers, en meer;

- Facilitatie fysieke opvolging van eventuele matches die gemaakt zijn tijdens de online it-sa 365.

 

In het geval van een negatief reisadvies richting Duitsland in het najaar zullen wij deze activiteit geheel digitaal laten plaatsvinden. Het tabje 'programma' licht dit nader toe.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren