Meer informatie & aanmelden

 

Leuk dat je met ons meegaat naar München en Nürnberg!

Vul svp onderstaand aanmeldformulier voor deelname aan de missie volledig in.

 

Het formulier is in drie delen opgedeeld:

1. Persoonlijke profiel
2. Bedrijfsprofiel: informatie die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in jouw doelen m.b.t. de missie.
3. Factuurgegevens.

Let op: De organiserende partijen behouden zicht het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de reis wanneer zij in hun ogen niet binnen het beoogde profiel passen. Na aanmelding zullen uw gegevens gedeeld worden met de organiserende partijen (InnovationQuarter, Rijksoverheid) en ons reisbureau MTS Travel Services. Ook kunnen de organiserende partijen je in de toekomst benaderen met soortelijke activiteiten gericht op internationale handelsbevordering of innovatiesamenwerking.

Bedrijfsprofiel

Onderstaande vragen geven de organisatie meer inzicht in wat je wilt bereiken tijdens de missie. Bovendien zal informatie die je in deze sectie geeft gebruikt worden om onze partners in Duitsland te informeren.

Factuurgegevens

​Onderstaande gegevens worden gebruikt voor het factureren van jouw deelnamekosten aan de missie door InnovationQuarter.

Voor vragen over dit formulier en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabel Barnhoorn: isabel.barnhoorn@innovationquarter.nl of +31610715541