01 juni 2016

12:00-12:30

Inloop

12:30-12:40

Opening: Richard Korteland, lid Drechtstedenbestuur, portefeuillehouder Economische profilering en acquisitie

12:40-13:00

Dare2CrossOut! door Karl Raats

13:00-13:50

Lunch

13:50-14:00

Interview met Vice-admiraal Technische Dienst Arie-Jan de Waard, Directeur Defensie Materieel Organisatie

14:00-14:30

Denkkracht vermenigvuldigen met Karl Raats

14:30-17:00

Workshops - omschrijvingen vindt u onder "Workshops" in het menu aan de linkerkant

17:00-18:00

Borrel inclusief terugkoppeling en afsluitend woord door Karl Raats