Digitale transformatie:
kans of bedreiging?

Event 22 maart 2018


Het is ‘in’ om te speculeren over nieuwe technologie zoals AI, robots, VR, AR en IoT. Alleen, technologie op zich voegt geen waarde toe aan een business. Het is de mogelijkheid die technologie biedt om op een andere manier zaken te doen die waarde schept.

Dat vereist echter twee dingen:

  1. Inzicht in hoe nieuwe technologie een andere manier van zakendoen mogelijk maakt.
  2. Inzicht in hoe je je organisatie en governance zo kunt inrichten dat dit past bij die andere manier van zakendoen.

Dat is precies wat we willen bieden met dit event, dat plaatsvindt op donderdag 22 maart 2018 vanaf 15.00 uur. Inzichten op die beide terreinen, aangereikt door twee topsprekers, elk met hun eigen visie en overtuiging. Uiteraard wordt daarbij gezorgd voor een setting en sfeer die past bij de doelgroep en het thema.

U bent van harte uitgenodigd!

Inspirerend programma

Nadat we hebben geluisterd naar prof. dr. ir. Maarten Steinbuch en prof. dr. Hans Strikwerda volgt er een panelgesprek met de organiserende businesspartners. Hierin wisselen we met u van gedachten om de door de professoren gedeelde visie en overtuiging verder aan te scherpen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Dat is ook precies waarom u moet komen. U wordt geprikkeld en uitgedaagd om de opgedane inzichten te vertalen naar uw eigen organisatie en verdienmodel.

Dat gebeurt niet alleen door beide topsprekers en het panel, maar ook doordat dit event u de gelegenheid biedt onderling ervaringen uit te wisselen. Na afloop van het ‘officiële’ gedeelte is er voldoende ruimte om te netwerken, waarbij ook voor de inwendige mens goed zal worden gezorgd. De organiserende businesspartners zullen dan ook diverse technologische innovaties op (inter)actieve wijze aan u presenteren.

Kortom, een ‘event’ dat u niet mag - of beter gezegd kunt - missen!

Toekenning PE-punten

Voor uw aanwezigheid tijdens het event kunnen 3 PE-punten worden toegekend. Heeft u hiervoor interesse, dan horen wij dit graag voorafgaand aan het event van u. Het is dan overigens wel van belang dat u zelf ook toeziet op registratie bij zowel aankomst als vertrek op de dag zelf.

Mis het niet!

Bekijk het volledige programma of meld u direct aan

event management software
 event management software