aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Lezing over het G.L.B.

               

Hier kunt u zich aanmelden voor de lezing van het Lânboukundich Wurkferbân op 4 nov. a.s.

Aanvang: 14:00 uur

Plaats: Fries Landbouwmuseum Earnewâld. 

Wanneer u met meerdere personen komt graag voor uw naam het aantal vermelden waarmee u komt: bv 2 x De Vries 

 

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie