Handboek aanmelder.nl

aanmelder.nl heeft ontzettend veel features om evenementen slim te organiseren. Daarom hebben we een handboek gemaakt. Ideaal als je bezig bent om de eerste evenementen met aanmelder.nl te organiseren.

Download het handboek
Handboek aanmelder.nlHandboek aanmelder.nl

Waarom een handboek?

Je leert aanmelder.nl het beste kennen door een account aan te maken en rond te kijken en klikken in het systeem. Toch is het handig als je tijdens het maken van je eerste evenement wat extra ondersteuning krijgt. Als je dit handboek naast je houdt tijdens het bouwen van je evenement zet je binnen no-time een prachtig event in elkaar! Heb je na het lezen van het handboek nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze support afdeling via +31 (0)15 2400119 of info@aanmelder.nl


Inhoudsopgave

Hoofdstuk

Pagina

Voorbereiding

3

Tips & Tricks

3

De eerste stappen

4 t/m 5

Algemene instellingen

6 t/m 7

Aanmeldformulier

8 t/m 12

Betalingen

13 t/m 19

Contacten

20 t/m 21

E-mail instellingen

22 t/m 23

Berichten

24 t/m 26

Vormgeving

27

Website pagina's

28

Aanmeldingen

29 t/m 31

Scan & Badge

32

Enquête

33

Enquêteresultaten

34

Statistieken

35

Statistieken per vraag

35

Na afloop van je evenement

36

Nieuwsbrief