27 mei 2021

09:15 - 09:30
Inloop

Log op tijd in, schenk nog een kop koffie in en bereid je voor.

09:30 - 09:55
Plenaire opening

Dagvoorzitter Peter Melis neemt je samen met Meindert Stolk (Gedeputeerde Economie en Innovatie) en Tea Both (Wethouder Economie en Innovatie in Goeree-Overflakkee) mee in een circulaire toekomst. 

Tijdens deze opening wordt ingegaan op hoe de provincie helpt bij het versnellen naar een circulaire economie. Waar staat Goeree in haar ambitie om in 2040 100% circulair te zijn? Wat kunnen wij hiervan leren?

10:00 - 11:00
Ronde 1 

Microplastics: samenwerking hard nodig!
Werksessie (max. 20 deelnemers)

Langs Nederlandse oevers ligt meer plastic afval dan in het meest vervuilde stuk oceaan. Plastic zwerfafval is een van de grootste bronnen van microplastics en verplaatst zich tussen gemeentelijke, waterschaps-, provinciale en rijksbeheersgrenzen. Samenwerking is dus nodig. In deze werksessie praten we je bij over de verschillende bronnen van microplastics, informeren we je over initiatieven en samenwerkingen en gaan we samen met Nederland Schoon met jou in gesprek over wat jij binnen je gemeente kunt doen aan het voorkomen van zwerfafval. Ben je al voortvarend bezig maar loop je ergens tegen aan? Of wil je meer impact maken, bijvoorbeeld door samen te werken met anderen? We gaan aan de slag om inspiratie en ideeën uit te wisselen.


Een boost voor circulaire startups in de regio
Inspiratiesessie

De provincie Zuid-Holland organiseert sinds een paar jaar het Startup-In-Residence programma waarbij innovatieve startups worden uitgedaagd uitdagingen van de provincie op te lossen. Bijvoorbeeld op het gebied van reststromen. Zo heeft een startup een aantal jaar terug een recycled plastic bank voor de binnenplaats van het provinciehuis gemaakt.

De provincie zal aan de hand van praktische voorbeelden laten zien hoe je als gemeente effectief kan samenwerken met startups. Ook zal het gaan om het verkennen van kansen om met meerdere gemeenten en de provincie samen uitdagingen uit te zetten binnen komende edities van het Startup-in-Residence programma.


Biobased bouwen?
Inspiratiesessie

Klinkt het bouwen met hout, vlas, hennep, stro of zelfs lisdodde als muziek in je oren? Dan is deze sessie geschikt voor jou! We presenteren de eerste versie van de transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland, gemaakt door een netwerk van gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven. Ook staan we stil bij de City Deal Circulaire en Conceptueel Bouwen die door de provincie en enkele Zuid-Hollands gemeente is ondertekend. Uit beide initiatieven komt de vraag: hoe stimuleren we het biobased bouwen als provincie en als gemeente? Samen gaan we op zoek om hier een eerste antwoord op te verzinnen, bijvoorbeeld door te kijken naar prestatie criteria.

11:15 - 12:15
Ronde 2 

Van denken naar doen: aan de slag met circulaire ambities
Inspiratiesessie

Hoe bouw je een circulaire strategie op? Hoe ga je vervolgens van papier naar praktijk? Welke rol pak je als gemeente? Goeree-Overflakkee kan erover meepraten: zij hebben de ambitie neergezet om in 2040 100% circulair te zijn. Wat loopt goed, waar zitten de uitdagingen en hoe kunnen gemeenten in Zuid-Holland elkaar hierin helpen en versterken? Ook gemeente Leiden is al een tijd bezig om circulair op de kaart te zetten. Hier is onlangs de subsidie Circulair Verwaarden ingezet als instrument om de gemeentelijke ambities op circulair te realiseren. De sessie zal in het teken staan van het delen van inspiratie en best practices  om circulaire ambities waar te maken.


Het Grondstoffen Collectief: circulaire ketensamenwerking met regionale reststromen
Inspiratiesessie

Regelmatig komt er een vraag binnen bij het Grondstoffen Collectief Nederland vanuit gemeenten en waterschappen hoe zij om moeten gaan met de toenemende vraag naar hun reststromen. Vaak is dit nog een grote kostenpost en ondertussen staan er al veel partijen aan de deur te kloppen om deze mogelijke grondstoffen te kunnen gebruiken. Maar hoe maak je een beslissing wat er met die reststromen moet gebeuren? Welke rol pak je hierbij als lokale overheid?

Hoe krijg je de rest van de organisatie mee en welke rol kun je hier als professional in pakken? Aan de hand van een korte introductie en een paar stellingen gaan we over deze  onderwerpen in gesprek met de deelnemers.


Ruimte voor circulair Zuid-Holland: hoe gaan we dat aanpakken?
Werksessie (max. 20 deelnemers)

We werken als provincie Zuid-Holland aan een ruimtelijke strategie voor een circulaire provincie. We kijken naar welke ruimtelijke randvoorwaarden circulaire initiatieven nodig hebben, waar circulaire ontwikkelingen ruimte opeisen en waar juist minder ruimte nodig zal zijn. Hierbij vragen we ons af:  Op welke plekken en gebieden in Zuid-Holland zetten we de eerste jaren in, en hoe gaat dat er dan uit zien? Welke kansen biedt circulariteit voor ruimtelijke kwaliteit? In deze sessie wisselen we kennis uit over ruimtelijke vraagstukken die bij de circulaire transitie ontstaan. We lichten onze aanpak toe en werken samen met jullie aan bouwstenen voor de provinciale ruimtelijke strategie.

12:15 - 13:30
Lunchpauze

Laat je inspireren! Luister tijdens je pauze naar een podcast over de omgevingswet in relatie tot de circulaire economie en/of een podcast over hoe je intern draagvlak voor circulair creëert bij je collega's.

13:30 - 13:55
Panelgesprek

Je interne collega’s meekrijgen op circulair: het is voor iedereen een uitdaging. Het panelgesprek na de lunch staat in teken van je interne organisatie meekrijgen. Met transitiedenker Jan van Ginkel en organisatiedeskundige Bertram van der Wal.

14:00 - 15:00
Ronde 3

Stimuleer circulaire bedrijvigheid in je gemeente met CIRCO
Inspiratiesessie

Hoe kan je ondernemers uit je gemeente bij circulariteit betrekken en zorgen dat ze aan de slag gaan? CIRCO als instrument maakt de circulaire economie concreet met als resultaat aan het einde van de training een businessplan, waar gemeenten en ondernemers zo mee aan de slag kunnen.

Gemeenten komen aan het woord om toe te lichten wat voor hen de meerwaarde is om mee te doen. Ook vanuit een ondernemer zal dit belicht worden: wat is er voor hem concreet uitgekomen? Vervolgens verzorgt BlueCity een korte demo waardoor de deelnemers een beeld krijgen bij (de inhoud van) een CIRCO track. De sessie sluit af met een korte verkenning voor samenwerking om meer tracks in Zuid-Holland op te zetten. 


Hoe creëer je intern draagvlak voor het onderwerk 'circulair'?
Werksessie (max. 8 deelnemers)

Circulair staat alles behalve op zichzelf: van biobased woningen tot hergebruik van plastics; van het verwaarden van bermmaaisel tot een circulair zonnepaneel. Het raakt aan opgaven van woningbouw, industrie, landbouw en energie. Kortom, als je ‘circulair’ onder je beheer hebt, heb je draagvlak bij je collega’s nodig om je ambities in de praktijk te kunnen waarmaken. Hoe pak je dat aan? Hoe creëer je urgentie en zichtbaarheid? Hoe kun je de economische waarde van circulair inzichtelijk maken? Waar lopen anderen intern tegenaan? In een open gesprek met een beperkt aantal deelnemers wordt het gesprek gevoerd om ervaringen, kennis en tips te delen. 


De cirkel rond met circulaire handelsplatforms
Inspiratiesessie

In maart 2021 lanceerde Royal HaskoningDHV een rapport over circulaire handelsplatforms, dat ze in opdracht van de provincie Zuid-Holland had opgemaakt. Het rapport gaat over business-to-business platforms die hun steentje bijdragen aan de circulaire economie. Door handel in reststromen te faciliteren en hierbij eventueel advies te geven of zelfs een locatie te bieden die dient als circulaire hub. Welke platforms doen het goed, waar zitten financiële en/of beleidsmatige belemmeringen, wat zijn de praktijkervaringen van gemeenten, en wat is potentieel de rol van een overheid richting deze snel groeiende groep? Kan er worden toegewerkt naar een gezamenlijke pilot?

Na een korte presentatie van Royal HaskoningDHV, zullen gemeenten en handelsplatforms hun ervaringen delen.

15:15 - 16:15
Ronde 4 

Circulair inkopen en aanbesteden, waar begin je?
Inspiratiesessie

De provincie Zuid-Holland heeft begin 2021 haar inkoopstrategie vernieuwd. Veel gemeenten zijn ook op zoek naar handvatten om circulair in te kopen en aan te besteden. Dat is goed nieuws voor innovatieve leveranciers en de circulaire economie! Maar hoe pak je dit aan in de praktijk? Waar begin je? Met een aantal voorbeelden van circulair inkopen en aanbesteden vanuit gemeenten worden deelnemers (verder) wegwijs gemaakt in de wereld van circulair inkopen en aanbesteden. 


Een circulair ambachtscentrum opzetten, hoe doe je dat?
Inspiratiesessie

Gerepareerde of nieuwe producten maken uit afval?  Dat kan in circulaire ambachtscentra. Naast de fysieke winst met materialen kennen circulaire ambachtscentra vaak ook sociale winst door de inzet van opleidings- en werkplekken. Gemeente hebben veelal een verbindende en financierende rol bij de opzet van deze centra. Maar waar begin je als je zo’n centrum wil opzetten? Wat zijn de successen en de valkuilen? De gemeenten Teylingen, Goeree-Overflakkee en Leiden delen hun ervaringen en gaan met deelnemers in gesprek. 


Hoe creëer je intern draagvlak voor het onderwerp 'circulair'?
Werksessie (max. 8 deelnemers)

Circulair staat alles behalve op zichzelf: van biobased woningen tot hergebruik van plastics; van het verwaarden van bermmaaisel tot een circulair zonnepaneel. Het raakt aan opgaven van woningbouw, industrie, landbouw en energie. Kortom, als je ‘circulair’ onder je beheer hebt, heb je draagvlak bij je collega’s nodig om je ambities in de praktijk te kunnen waarmaken. Hoe pak je dat aan? Hoe creëer je urgentie en zichtbaarheid? Hoe kun je de economische waarde van circulair inzichtelijk maken? Waar lopen anderen intern tegenaan? In een open gesprek met een beperkt aantal deelnemers wordt het gesprek gevoerd om ervaringen, kennis en tips te delen.

16:15 - 16:30
Plenaire afsluiting
Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren