Certificering onder Lloyds
Bij De Waal is onlangs de eerste fase van de ontwikkeling van een hightech lasrobot afgerond. Hij wordt onder meer gebruikt voor het lassen van lieverjukken en onlangs zijn de robot en de operator, Peter van den Heuvel, gecertificeerd onder Lloyd’s. Daarmee is De Waal er nu klaar voor om producten onder klasse te gaan lassen. De volgende doelstelling is het compleet lassen van roeren voor de binnenvaart en uiteindelijk ook voor superjachten en de zeevaart.

Ondersteuning vanuit Europa
Voor de ontwikkeling van toegepaste innovaties voor maritieme innovatie heeft TIMA een bijdrage ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), mede met steun van het Rijk en de provincie Zuid-Holland. TIMA is opgezet als open innovatieomgeving waarbinnen bedrijven, onderzoeks-, kennis- en onderwijsinstellingen nauw met elkaar samenwerken. Het slimmer benutten van de gezamenlijke kennis, vormt een fundament voor nieuwe innovaties. Ook zorgt TIMA voor een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk.
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren