Kennismiddag: 'de Mallemolen van normen en regelgeving'

Donderdag 10 december organiseert de TVD in het teken van haar 25 jarig bestaan een kennismiddag over

´de Mallemolen van normen en regelgeving´

Een middag die staat in het teken van samenwerking door de jaren heen. 

Samenwerking met onder andere brandweer, ministeries, gemeenten, veiligheidsregio's, brancheorganisaties en leveranciers. Willen we iets bereiken dan hebben we elkaar nodig. Niemand kan het alleen (De Dijk) is niet voor niets een evergreen. 

Een aantal onderwerpen waar de TVD in de afgelopen jaren haar medewerking aan heeft verleend of als vereniging aan heeft gewerkt zullen de revue passeren 

  • NEN-EN 13782 - Tijdelijke constructies - Tenten - Veiligheid (Europese norm)1e versie  2005. 2e gereviseerde versie 2015
  • NTA 8020-40 - Evenementen - Brandvoorplanting en rookproductie van zeildoek
    (voorloper NEN 8020-41); gereed in 2006
  • NEN 8020-41 - (Brand)veiligheid van tenten. Sinds 2012 en binnenkort in revisie om aan te sluiten bij ondergenoemde AMvB
  • AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen. Verwachte realisatie 2016
  • Samenwerking Centraal Overleg Bouwconstructies (COB-c)
  • Windtunnelonderzoek tenten

Zonder historie geen toekomst. Deze middag zullen we dan ook de toekomst van de branche benoemen.

Dagvoorzitter deze middag is Gerard Korthout, authentieke blijdschapschepper.

Het bijwonen van de kennismiddag is gratis. Aanmelden voor de bijeenkomst is echter wel noodzakelijk.

Wij ontmoeten u graag op 10 december.

bezoekersregistratie systeem
 bezoekersregistratie systeem