Informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Deze wet vervangt, samen met de Wet verplichte ggz, de Wet Bopz. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat ieder mens het recht heeft om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking of met dementie. 

In september 2019 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport acht informatiebijeenkomsten georganiseerd voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Vanwege de grote belangstelling voor deze bijeenkomsten is besloten zes extra bijeenkomsten te organiseren.

Deze extra reeks bijeenkomsten is bedoeld voor zorgprofessionals en beleidsmedewerkers die in september niet aanwezig konden zijn. Zowel de opzet als de invulling zal overeenkomen met de vorige reeks, wel zijn zoveel mogelijk verbeterpunten meegenomen.

 

De bijeenkomsten vinden plaats op:
  • 27 januari  in het van der Valk hotel in Zwolle;
  • 28 januari  het van der Valk hotel in Tiel;
  • 3 februari in het van der Valk hotel in Roermond;
  • 4 februari in het van der Valk hotel in Sassenheim;
  • 10 februari in het van der Valk hotel in Amersfoort;
  • 13 februari in het van der Valk hotel in Middelburg.

Aan de hand van diverse workshops leert u wat er voor u verandert is nu de wet is ingegaan.

 

Accreditatie

Accreditatie voor de informatiebijeenkomsten is aangevraagd bij V&VN. Voor overige beroepsbeoefenaren is op verzoek een Bewijs van Deelname beschikbaar. U kunt dit verzoek aanvinken bij inschrijving.
 

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via het aanmeldformulier. Voor meer informatie over de workshops kunt u hier klikken. Via implementatieWzd@minvws.nl kunt u vragen stellen over de bijeenkomsten.


eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren