15 september 2020

15 oktober 2020

16 november 2020

14:45 - 15:00

Toegang tot de online omgeving

15:00 - 15:05

Introductie

door André Boer, Voorzitter HI 

15:05 - 15:35

Gastspreker

Prof.dr.ir. David Abbink over
Symbiotic Driving. Hij is hoogleraar in 'Haptic Human-Robot Interaction', bij de afdeling Cognitive Robotics, aan de faculteit 3mE van TU Delft.

Een van de onderzoeksprojecten waar Abbink aan werkt is het NWO Vidi-project ‘symbiotic driving’. Doel hiervan is om de controle over het voertuig op een vloeiende manier te laten variëren tussen de mens en de auto. Het is beter dat mens en machine tegelijkertijd controle kunnen uitoefenen. Dat noemen we ‘shared control’. Hoe kunnen we deze inzichten gebruiken in de robotisering van werk processen?

15:35 - 15:45

Bedrijven Pitch

TNO door Gu van Rhijn 

15:45 - 15:55

Pauze met videopresentatie sponsors

15:55 - 16:25

Themasessie Mensgerichte Robotisering

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling. Logistieke – en productieprocessen worden opnieuw gedefinieerd en dit heeft zijn weerslag op de inhoud van banen en werkplekken. Robotisering en digitale technologie die mensen in staat stellen om fysieke processen consistenter, veiliger en gezonder vorm te geven, zijn zeer welkom. Maar wat houdt uw organisatie tegen om deze effectief te implementeren? En welke eisen en wensen stelt u ten aanzien van uw medewerkers of collega’s?
Jan Koudijzer van Festo, Jaimy Siebel van RoboHouse en Gu van Rhijn van TNO gaan via voorbeelden graag met u in gesprek hierover.

16:25 - 16:30

Bedrijven Pitch

Lely door Timo Joosten

16:30 - 16:35

Wrap up themasessie

16:35 - 16:55

Online netwerken

16:55 - 17:00

Terugblik en Afsluiting

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren