15 september 2020

15 oktober 2020

14:30 - 15:00

Inloop & Registratie

15:00 - 15:15

Introductie

door André Boer, Voorzitter HI en Adri Copier (Pentacon)

15:15 - 16:00

Gastspreker Michel van Dartel

Michel van Dartel is lector Mensgericht Creëren aan de Avans Hogeschool. Hij levert als psycholoog interessante inzichten in de maatschappelijke impact van technologie. 

16:00 - 16:05

Bedrijven Pitch Skelex

door Ivar de Wit 

16:05 - 17:05

Themasessie door Artishock: Digitale Transformatie met Augmented Reality

Door Cristian Vorstius Kruijff en Marcel Massing

Augmented Reality biedt toegevoegde waarde bij de verbetering van de productiecapaciteit, kwaliteit, veiligheid en werkplezier. ArtiShock deelt kennis en ervaring van Augmented Reality aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. 

17:05 - 17:15

Terugblik en Afsluiting

door Adri Copier (Pentacon)

17:15 - 18:30

Borrel met netwerken

16 november 2020

14:30 - 15:00

Inloop & registratie

15:00 - 15:15

Introductie

door André Boer, Voorzitter HI en Adri Copier (Pentacon)

15:15 - 16:00

Gastspreker

(deze wordt binnenkort bekend gemaakt)

16:00 - 16:10

Bedrijven Pitch

door Lely (Timo Joosten) en TNO Gu van Rhijn 

16:10 - 17:10

Themasessie Mensgerichte Robotisering

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling. Logistieke – en productieprocessen worden opnieuw gedefinieerd en dit heeft zijn weerslag op de inhoud van banen en werkplekken. Robotisering en digitale technologie die mensen in staat stellen om fysieke processen consistenter, veiliger en gezonder vorm te geven, zijn zeer welkom. Maar wat houdt uw organisatie tegen om deze effectief te implementeren? En welke eisen en wensen stelt u ten aanzien van uw medewerkers of collega’s?
Jan Koudijzer van Festo, Jaimy Siebel vanRoboHouse en Gu van Rhijn van TNO gaan via voorbeelden graag met u in gesprek hierover.

17:10 - 17:15

Terugblik en Afsluiting

door Adri Copier (Pentacon)

17:15 - 18:30

Borrel met netwerken

evenementen met 100 man
 evenementen met 100 man