Het debat ‘Thuiswerken in tijden van corona’ wordt georganiseerd op maandagmiddag
29 juni en live gestreamd vanuit Antropia in Driebergen.

Basis voor het debat vormt de enquête die Binnenlands Bestuur heeft gehouden in samenwerking met twee universiteiten over de dilemma’s van de thuiswerkende ambtenaar. Daarbij gaat het zowel over de persoon van de ambtenaar als over meer organisatie gerichte thema’s, met onderwerpen als:

 • Wat verandert er door thuiswerken
 • Hoe bewaar je de balans tussen privé en werk
 • Wat betekent massaal thuiswerken voor de organisatie, onder meer op het gebied van aansturing, ondersteuning, kennisbevordering?
 • Welke extra kosten zijn gemoeid met thuiswerken?
 • Wat hebben ambtenaren in verschillende domeinen nodig om hun werk goed te kunnen doen vanuit huis.
 • Hebben ambtenaren voldoende inzicht in de benodigde gegevens over cliënten en organisatie om hun werk naar behoren te doen?
 • Hoe onderhoud je contact met klanten vanuit huis?
 • Hoe controleer je de rechtmatigheid van de zorgtoekenningen als thuiswerkende ambtenaar
 • Hoe weet je hoeveel extra capaciteit je daarvoor nodig hebt?
   

De overall vraag waar het debat een antwoord op moet geven is: hebben gemeenten en andere overheden met hun thuiswerkende ambtenaren voldoende kennis en kunde in huis om hun werk goed te (blijven) doen, waar zitten de valkuilen en hoe kunnen die worden voorkomen.

 

PROGRAMMA

13:30               ontvangst max. 25 personen in Driebergen

14:00               start live stream (link ontvangt u na aanmelding)

15:30               kleine netwerkborrel in Antropa

Panel en dagvoorzitter
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen
Panel: Marcel Fluitman, wethouder Zeist
 

            Peter Kruyen, Radboud Universiteit Nijmegen
            Michiel Otto, directeur HEVO
            Cees Vermeer, gemeentesecretaris Breda

Elisabeth van den Hoogen

Elisabeth van den HoogenMarcel Fluitman

Peter Kruyen

Michiel Otto

Cees Vermeer

Het debat wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met A&O fonds Gemeenten en HEVO.

Het live stream debat wordt opgemomen en zal enkele dagen na het event te zien zijn op binnenlandsbestuur.nl. Hou de website in de gaten.

Binnenlands Bestuur organiseert dit congres binnen de richtlijnen van de overheid.