A. Klantgedrag en woningaanbod: Big Data, big deal?

Data als input voor kennis over marktontwikkeling. De kunst van het slim verzamelen en slim gebruiken van data om doelgroepen, omvang en wensen inzichtelijk te maken. Producten sluiten optimaal aan bij consumentenvoorkeuren. Welke methoden zijn er, op welke aspecten richten zij zich? Wat is het effect van datagebruik op planontwikkeling?

Juriaan Hoefnagel, Manager E-Business Synchroon

Christiaan Tuyl, Datamarketeer Blauwhoed

Erik van der Wal, Senior E-Business Manager BPD Gebiedsontwikkeling

Gespreksleider: Roger Kersten, Partner Akro Consult

 

B. Verduurzaming bij nieuwbouw en (her)ontwikkeling: de wijk als energieopwekker

Hoe gaan we bij nieuwbouw en (her)ontwikkeling om met duurzame energie. Wat betekent het voor het gebiedsontwikkelingsproces, de rollen, en het ruimtelijke en financiële plaatje? Netbeheerders, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers vinden elkaar in een duurzaam exploitatiemodel. Energieke publiek-private samenwerking: praktijkvoorbeelden van verschillende schaal.

Nienke Maas, Senior adviseur gebiedsontwikkeling TNO

Therese van Gijn, Directeur Adviesbureau van Gijn

Jeanke van der Haar, ENGIE ENERGY SOLUTIONS

Gespreksleider: Ellen van Bueren, Hoogleraar Urban Development Management TU Delft

 

C. Financiële scherpte met Big Data

Aan de financiële kant van gebiedsontwikkeling is altijd al gewerkt met grote dataverzamelingen. Wat brengen nieuwe technologische ontwikkelingen aan veranderingen ten aanzien van de rekenmodellen met zich mee? Scherpere analyses, andere risicoberekeningen, kwalitatievere besluitvorming?

Heleen Aarts, Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest

Frank ten Have, Partner Real Estate Advisory Deloitte

Marten Middendorp, Partner Republiq

Gespreksleider: Geurt van Randeraat, Directeur SITE urban development

 

D. Tools voor bottom up gebiedsontwikkeling
Nieuwe technologie maakt nieuwe werkwijzen mogelijk bij de aanpak van binnenstedelijke transformatie.  Anders kijken, anders denken en anders doen levert innovatie op en inspireert. Wat kan multidisciplinaire samenwerking bijdragen aan gebiedsontwikkeling? En welke rol heeft ontwerpend onderzoek daarin? 

Koen de Boo, De strateeg Plein06

Saskia Beer, Founder/director TransformCity®

Sabrina Lindemann, Projectleider Mobiel projectbureau OpTrek / Stichting I’M Binck

Gespreksleiders: Agnes Franzen, Directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en Helma Born, directeur Procap adviseurs en projectmanagers 

 

E. Stationsgebied: hollen en stilstaan verbinden

Waar de trein stopt, begint het gebied. Verkeersknooppunt en efficiënte transitiezone maar ook verzameling van verblijfsfuncties, ontmoeting en beleving, lokale identiteiten. Hoe deze functies te combineren, hoe de perspectieven van verkeersplanologie, publiek domein en private investeringen te verbinden? ‘Welke mogelijkheden bieden nieuwe technologieën en hoe verhouden die zich tot placemaking?’

Marlies de Nijs, Senior stedenbouwkundige Gemeente Utrecht

Barend Kuenen, Directeur Retail & Services NS Stations

Stijn van de Walle, Coördinator Stedenbaan Bureau Zuidelijke Randstad

Gespreksleider: Wouter Jan Verheul, Onderzoeker en universitair docent TU Delft

 

Voor achtergrondverhalen en praktijkvoorbeelden zie: Dossier Technologie

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren