Di 25 april 2017

09:30 - 10:00

Inschrijven en koffie

10:00 - 10:15

Opening door dagvoozitter Desi Beans, manager jongerenwerk SJJMH

10:15 - 11:00

Lezing "Stand van zaken: jongerenwerk en preventie" door Dr. Judith Metz, Lector Youth Spot – Jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn van opvatting dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de transformatiedoelen: (1) Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht; (2) Normaliseren, demedicaliseren en ontzorgen en (3) Eerder juiste hulp op maat en het beroep op dure gespecialiseerde hulp verminderen. Tot nu toe kan het jongerenwerk dit niet aantonen. Dankzij praktijkgericht onderzoek naar de methodieken Groepswerk, Ambulant Jongerenwerk, Informatie & Advies en Individuele Begeleiding kan dit nu wel. Judith Metz zet op een rij wat bekend is over de effecten van het jongerenwerk op preventie.

11:00 - 12:15

Workshop ronde 1

In de thema’s: participatie en talentontwikkeling, werken met kwetsbare jongeren, veiligheid en leefbaarheid, preventie, professionalisering en effectiviteit.

12:15 - 13:30

Lunchpauze
- Informatiemarkt
- Ledenvergadering BVjong, beroepsvereniging van kinder- en jongerenwerkers

13:30 - 13:40

Inspiratie

13:40 - 14:15

Lezing "De ontwikkeling van online jongerenwerk" door Dr Joke Hermes, Lector Media en Cultuur

14:15 - 15:30

Workshop ronde 2

In de thema’s: participatie en talentontwikkeling, werken met kwetsbare jongeren, veiligheid en leefbaarheid, preventie, professionalisering en effectiviteit.

15:30 - 16:45

Centraal slotprogramma

16:45 - 18:00

Borrel

kaartverkoop
 kaartverkoop