aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Circulaire economie en financiering

Circulaire economie en financiering

Er wordt veel gesproken over circulaire economie, maar het overstappen op circulaire business modellen geeft financiële implicaties. Als wordt besloten om op een andere manier met producten in de keten om te gaan, bijvoorbeeld door ze tegen een gegarandeerde restwaarde terug te kopen, of te leasen, hoe zit het dan met de financiering van materialen en arbeid. En wat is eigenlijk een goed circulair business model? Hoe ziet de bank dit? Hoe zit het met samenwerking in de keten?

 

In dit symposium wordt ingegaan op deze vragen, met casussen. Dit seminar is geschikt voor bedrijven die bezig zijn om hun producten circulair te maken. Er wordt ingegaan op:

  • Circulaire businessmodellen
  • Financieren van circulaire businessmodellen
  • De rol van de bank
  • Samenwerking in de keten
  • Regelgeving

Programma

13:00 - 13:30 uur Inloop met koffie en thee

 

13:30 - 14:00 uur Circulaire Economie en Business: introductie, door Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

14.00 – 14.30 uur Circulaire businessmodellen, door Victor Scholten, faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft

 

14:30 - 15:00 uur Pauze met koffie en thee

 

15:00 - 15:30 uur Belangrijke uitdagingen bij het voorbereiden én financieren van circulaire business modellen, door Arnoud Walrecht, Senior Manager Sustainability, KPMG

15:30 – 16:00 uur Circulaire businessmodellen en de bank, door Jeroen van Muiswinkel, Sustainable Business Developer Bedrijven, Corporate Clients, Rabobank

 

16:00 - 17:30 uur Borrel

 

Plaats

Dit college wordt gehouden op dinsdag 18 april in collegezaal F van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) aan de Technische Universiteit Delft.

 

Kosten en netwerklijst

Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een seminar en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW). Voor het netwerken willen we graag in een lijst van de deelnemers verstrekken met de naam, adres en telefoonnummer, alsmede een foto. Mocht u willen komen, maar dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

 

Opgeven

U kunt zich opgeven voor dit seminar op aanmelder.nl. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven via e-mail aan informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

 

ticketsales
 ticketsales