aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Metalen en legeringen: substitutie en recycling (Kopie)

Seminar: Metalen in de circulaire economie: substitutie en recycling, TU Delft, vrijdag 24 november

Problemen in de toeleveringsketen van metalen en prijsschommelingen van metalen in de laatste jaren hebben niet alleen invloed op de productie van elektronica, maar ook op de productie van componenten die bestaan uit metaallegeringen voor (high-tech) toepassingen die nodig zijn voor een gezonde economie. De remedie voor deze recente ontwikkelingen wordt gezocht in substitutie en recycling onder behoud van de kwaliteit van de metaallegeringen.

 

In deze thema-middag zullen prof. Jilt Sietsma, dr.ir. Erik Offerman en dr. ir. Yongxiang Yang u informeren over de problematiek van de toelevering van metaallegeringen en de remedies: substitutie en recycling. Ze werken bij de afdeling Materials Science and Engineering van de TU Delft (MSE: http:www.mse.tudelft.nl) op het focusgebied Metals Processing, Microstructure and Properties (MPMP).

 

Het programma is:

 13.00 - 13.30 uur inloop met koffie/thee

 13.30 – 14.10 “Metalen: zeker geen lood om oud ijzer”, door prof. dr. ir. Jilt Sietsma

14.10 – 14.30 “Vervanging van niobium door vanadium in NANO-staal”, door dr.ir. Erik Offerman

 14.30 – 15.00 Pauze met koffie en thee

 15.00 – 15.20 vervolg “Vervanging van niobium door vanadium in NANO-staal”, door dr.ir. Erik Offerman

15.20 – 16.00 “New challenges to materials recycling: quality matters more than quantity”, by dr. ir. Yongxiang Yang (in English)

 16.00 – 18.00 Netwerkborrel in de ruimte PSOR

 

De masterclass wordt gehouden op vrijdag 24 november a.s. aan de Technische Universiteit Delft, in het gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen in Collegezaal B.

Voor het netwerken willen we graag in een lijst met uw naam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u dat per e-mail retour aangeven (informatie@duurzaamgrondstoffenbeheer.nl ). Enkele dagen voordat de masterclass van start gaat stuur ik de netwerklijst rond met een uitgebreide routebeschrijving.

 Het kennisplatform maakt uit principe geen winst. Aan het ontwikkelen en geven van een themamiddag en andere activiteiten zijn echter kosten voor het kennisplatform verbonden en daarom vragen wij een bijdrage van 150 euro (exclusief BTW).

 Via de tab "aanmelden" kunt u zich inschrijven. Mocht deze link voor uw organisatie moeilijk werkbaar zijn, dan kunt u zich ook opgeven door deze e-mail te retourneren, met opgave van naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer opstellen, alsmede een foto voor de netwerkgids die u enkele dagen van te voren krijgt.

 

evenementsysteem
 evenementsysteem