Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

Congres - Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Aanpak Kindermishandeling: Evidence based en up to date.

Welkom

Het organisatiecomité nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij het congres van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling op donderdag 17 december 2015. Tijdens dit congres, met de titel "Aanpak kindermishandeling: Evidence-Based & up to date", zal kindermishandeling worden bekeken vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Een kind moet altijd kunnen vertrouwen op expertise van de professionals waarmee het te maken krijgt. Juist in het geval van kindermishandeling, waarbij het kind extra kwetsbaar is en snel en zorgvuldig handelen cruciaal kan zijn, mag expertise niet ontbreken. Deze expertise is uiteraard niet compleet zonder kennis en toepassing van de meest recente literatuur. Zowel bij preventie en  signalering en diagnosticeren van kindermishandeling als bij het nemen van vervolgstappen mag het belang van wetenschappelijke onderbouwing en handelen volgens de laatste richtlijnen niet onderschat worden.

Tijdens dit congres zal u meer inzicht krijgen in het belang van  Evidence-Based Practice en medische-forensische expertise, maar ook zullen de laatste richtlijnen en nieuwste beleidswijzigingen rond de aanpak van kindermishandeling worden besproken. Met o.a. Marith Volp (lid tweede kamer PvdA, huisarts) in de dagopening en Corinne Dettmeijer (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Sexueel Geweld tegen Kinderen) als spreker, belooft het een dag te worden vol eye-openers vanuit verschillende invalshoeken.

Volg ons op Twitter via @HetLECK

 

 

Het organisatiecomité

Dr. Elise van de Putte, kinderarts UMCU, voorzitter Stichting LECK

Drs. Wouter Karst, forensisch arts NFI, secretaris Stichting LECK

Prof. dr. Rick van Rijn, forensisch radioloog AMC/NFI, penningmeester Stichting Leck

Drs. Loes van den Berg, kinderarts AMC, LECK-kinderarts

Drs. Ellen Burghard, kinderarts ECM, LECK-kinderarts

Drs. Heike Terlingen, kinderarts, forensisch arts pediatrie NFI, LECK-forensisch arts

Drs. Mirjam Kleinhout, kinderarts UMCU, LECK-kinderarts

Dr. Karlijn Sijstermans, kinderarts UMCU, LECK-kinderarts

Drs. Anke IJzermans, vertrouwensarts en forensisch arts, Veilig Thuis

Drs. Nellie Jans, huisarts

Het LECK is het eerste jaar gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels en de Nationale Postcode Loterij. Het ondersteunende fonds voor het LECK is de Stichting Chance for a Child.

7 event trends in 2020 en hoe je deze
 7 event trends in 2020 en hoe je deze