aanmelder.nl CO2-neutraal

Met trots melden we dat we bij aanmelder.nl CO2-neutraal werken! Begin 2021 heeft Jelle, een van de eigenaren van aanmelder.nl, met een groep ondernemers van de Entrepreneurs Organization een workshop gevolgd om aanmelder.nl klimaatneutraal te maken. De workshop was gericht op actie: onze doelstelling bepalen, uitstoot meten en direct gaan compenseren. Dat hebben we op terugwerkende kracht gedaan en vanaf het jaar 2020 is aanmelder.nl klimaatneutraal! En dat houden we zo.

 

Klimaatneutraal

Wij staan ervoor dat de producten en processen van aanmelder.nl niet bijdragen aan klimaatverandering. Klimaatverandering heeft namelijk gevolgen voor de hele wereld. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, hittegolven en overstromingen komen steeds vaker voor, ook in Europa.

Met de Europese Klimaatwet zet de EU zich in voor CO2-neutraliteit in 2050. Wij lopen hierop vooruit en zijn begonnen in 2020 om onze CO2-uitstoot te minimaliseren en compenseren, zodat aanmelder.nl nu al helemaal CO2-neutraal is en blijft.

Dit is in lijn met onze kernwaarden “Be leading” en “Everything is not not our problem”. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe technieken om minder klimaatbelastend te werken en leven. We geloven dat bedrijven zoals wij hier het voortouw in kunnen nemen. Wij voelen ons verantwoordelijk om te zorgen voor onze planeet.

 

Reduceren en compenseren 

Om CO2 uitstoot te besparen is reduceren beter dan compenseren. We starten dus met onze eigen werkzaamheden CO2-neutraal uit te voeren. Maar om praktische redenen kan het niet altijd “groen”. De CO2-uitstoot die dan alsnog ontstaat, compenseren we elk jaar in zijn geheel. Daarmee is aanmelder.nl dus CO2 neutraal.

In eerste instantie reduceren we onze eigen uitstoot, ook wel scope 1 genoemd. Denk aan groene stroom op kantoor, rijden in elektrische wagens of gewoon via fiets en trein en minder vliegen naar conferenties.

Van de werkzaamheden die toch CO2-uitstoot veroorzaken berekenen we het aantal kilogram CO2 via deze CO2-calculator. Hij rekent het aantal kilogram CO2 uit dat aanmelder.nl jaarlijks produceert. Deze uitstoot compenseren we vervolgens 100%.

 

Onze keten

Naast onze eigen uitstoot, compenseren we ook de uitstoot van onze leveranciers in de keten,  voor zover deze dat zelf nog niet doen. Ons aanmelder.nl platform draait op professionele computers in datacenters in verschillende regio’s in Europa (cloud-oplossing). Wij huren deze computers bij Amazon Web Services (AWS). Zij beloven om in 2024 volledig CO2 neutraal te opereren. De AWS-regio’s waarin onze datacenters staan (Ierland, Frankfurt) zijn op dit moment gelukkig al CO2 neutraal.

De andere kant van de keten zijn onze klanten. Onze CO2-footprint is relatief klein ten opzichte van die van onze gebruikers. Logisch, want naast onze uitnodiging, registratie en event-management bestaan kennisevenementen uit grote zalen, lekker eten en veel personenvervoer. We willen de komende jaren actief bijdragen aan informatievoorziening zodat onze zakelijke organisatoren effectief duurzaam kunnen te organiseren. We doen hiervoor dus waar we goed in zijn: een platform maken waardoor de klant duurzamer kan werken.

 

Hoe we CO2 compenseren

Onze berekening resulteert dus in het aantal kg CO2 van onze jaarlijkse uitstoot, en dan? We doneren vervolgens in de projecten van FairClimateFund. Zij gebruiken onze bijdrage om te investeren in drie uitstoot-verlagende projecten in ontwikkelingslanden. Hun projecten zijn op dit moment Koken op biogas in India, Cookstoves in India, en Cookstoves voor koffieboeren in Ethiopië. Dit fonds heeft al berekend hoeveel we moeten doneren om ons aantal kg CO2 te compenseren, rond de 15 euro per 1000kg CO2.

In 2020 hebben we 29322 kg CO2 gebruikt en gecompenseerd via FairClimateFund. Eind 2021 meten we het gebruik dit jaar. Dat zal hoger liggen omdat aanmelder.nl groeit in aantal collega’s en we meer op kantoor hebben gewerkt.