'Themabijeenkomst Rouwverwerking bij dementie' Vrijdag 15 november van 12.30 - 16.00 uur (met aansluitend een borrel) 

Rouw is een proces waar je in veel situaties mee te maken kunt krijgen. Ook dementie is een proces van rouw. Zowel voor degene die aan dementie lijdt, als voor de partner en de familie.

Er kan bij dementie al sprake zijn van rouw in de fase dat de diagnose wordt gesteld. Psychosociale ondersteuning, die o.a. gericht is op het versterken van acceptatie, veerkracht en autonomie is belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Langzamerhand komt hier steeds meer aandacht voor, maar het kan beter. Kom meepraten over dit onderwerp op deze themabijeenkomst, die wordt georganiseerd door het Deltaplan Dementie en ZonMw. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Sprekers tijdens de themabijeenkomst
- Maritza Allewijn, gz-psycholoog en directeur van de PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg. Al ruim 30 jaar werkt zij met mensen met dementie, hun familie en met professionele zorgverleners. 
- Hans Scheel, al 20 jaar werkzaam bij  Monuta. Door zijn jarenlange werk in de uitvaart, heeft hij veel ervaring opgedaan met rouw, verlies en afscheid nemen. 
- Tim van Iersel, sinds 2010 werkzaam in verpleeghuizen, momenteel bij WoonZorgcentra Haaglanden. Als geestelijk verzorger en ethicus is hij gespecialiseerd in thema’s van zingeving en ethiek.

Locatie
NWO (zaal 3.00); Laan van Nieuw Oost-Indië 300; 2593 CE Den Haag


Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. Deze themamiddag kwam tot stand in samenwerking met de Innovatiewerkplaats Kunsten, Zorg en Welzijn van de Hanzehogeschool Groningen. 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren